หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

เจ้าที่ หรือ ผีคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า

          ผีคุณตา คุณยาย นั้นจัดได้ว่า  เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาวะจิตวิญญาณ  ซึ่งลูกหลานจะให้ความเคารพ  กราบไหว้บูชา แต่ละตระกูลนั้น  ก็จะมีการกราบไหว้บูชา  ผีคุณตา  ผีคุณยาย  ของตนเอง  แต่ยังมี ผีคุณตา คุณยาย  อีกพวกหนึ่งที่มิใช่บรรพบุรุษอย่างแท้จริง  แต่ได้รับความเคารพกราบไหว้บูชา  เช่นเดียวกัน  ผีตายายพวกนี้มักเป็นเจ้าของที่เดิม  เป็นรุกขเทวา  และผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่  มักให้ความเคารพ  เรียกท่านว่า คุณตา  คุณยาย  และมักตั้งศาลให้ท่านอยู่   ซึ่งแต่ละสถานที่  ก็จะมีเจ้าของที่ดั้งเดิมแตกต่างกันไป เช่น ตายาย นางไม้  พ่อปู่  แต่ทั่วๆ ไป ก็จะใช้ หุ่นตายายแทน  ถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะมีเจว็ดไม้    ด้วย 1 อัน  เพื่อใช้สำหรับร่างที่อยู่ดั้งเดิม  ที่ไม่ใช่ตายาย  หมอตั้งศาลก็จะอัญเชิญให้อยู่ในเจว็ด

ลักษณะของศาลเจ้าที่ :

-  เป็นศาลที่เตี้ยกว่าศาลพระภูมิ
-  เสาของศาลเจ้าที่ จะมี 4 เสา หรือ 6 เสา
-  รูปทรง จะเลียนแบบเรือนไทยสมัยโบราณ
-  ศาลเจ้าที่ จะมีทั้งทำจากไม้ และปูนซีเมนต์   

          เมื่อตั้งศาลให้ท่านอยู่แล้ว  ก็มักจะทำการเคารพกราบไหว้บูชา  และขอให้ท่านช่วยในเรื่องที่ตัวเองติดขัดและทุกข์ร้อน  ท่านก็จะให้ความเมตตาช่วยเหลือ  ตามที่เห็นสมควรที่จะช่วยได้ตามอำนาจบารมีที่ท่านมีอยู่