หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

เจ้าที่ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

          คนเรามีหลายประเภท เจ้าที่ก็มีหลายประเภทเช่นกัน เราจะพูดถึงเจ้าที่ ทีควรแก่การเคารพบูชาเท่านั้น ส่วนพวกที่มาจ้องจะมากินแต่เครื่องเส้นสังเวยนั้น เราจะไม่กล่าวถึง ซึ่งเราจะแบ่งเจ้าที่ต่ามสถานที่สถิตสามารถแบ่งได้ดังนี้

           ๑ เจ้าที่ประจำบ้าน หมายถึงเจ้าที่ ที่อยู่คุ้มครองแต่เฉพาะบ้านเรือนเท่านั้น มีพื้นที่การดูแลไม่กว้างขวางเท่าไรนัก หากเป็นคนไทยก็มักจะเรียกว่า ผีบ้านผีเรือน หรือผีคุณปู่ ผีคุณย่า ผีคุณตา ผีคุณยาย ถ้าสูงกว่านั้นก็จะเรียกว่า พระภูมิเจ้าที่ หากเป็นคนจีนก็มักจะเรียกว่า “ตี่จู้เอี๊ยะ”

           ๒ เจ้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ  หมายถึงเจ้าที่ ที่อยู่คุ้มครองสถานที่ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัย มักมีพื้นที่การดูแลความรับผิดชอบกว้างขวางเช่น
           - เจ้าที่ประจำป่าเขา หรือที่เรามักเรียกกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขานั่นเอง
           - เจ้าที่ประจำตำบล  เจ้าที่ประจำเมือง เจ้าที่ประจำสุสาน
          ยังแบ่งเจ้าที่ออกได้อีก ๓ ประเภทใหญ่ๆตามที่มาที่ไปดังนี้.
                    ๑. เจ้าที่จากบงการสวรรค์ หมายความง่ายๆ ก็คือเจ้าที่ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลสถานที่ต่างๆ มาจากสวรรค์ และผู้สั่งการก็คือ พระอินทร์ หรือ องค์อัมรินทราธิราช หากเป็นคนจีนก็จะรู้จักกันในหลายชื่อซึ่งแตกต่างกันไปตามสำเนียงภาษา เช่น เง็กเซียนฮองเต้ เง็กอ๊วงเสี่ยงตี้ หรือเง็กเสี่ยงอ๊วงตี้ ซึ่งมีอำนาจในการช่วยเหลือและดลบันดาลสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการ เพราะได้รับอำนาจและอิทธิฤทธิ์มาจากสวรรค์โดยตรง มีหน้าที่ทำตามคำบัญชาจากสวรรค์อย่างเคร่งครัด ดังนั้นจะคิดทำอะไรตามอำเภอใจไม่นัก มีจุดมุ่งหมายอยู่สองประการได้แก่
                    - คอยคุ้มครองดูแลสถานที่ที่ตนได้รับมอบหมาย  
                    - เร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อยกระดับหรือศักดิ์ศรีของตนเองให้สูงขึ้น มีบุญญาบารมีสูงส่งขึ้น
                    - หากเป็นโลกมนุษย์ ก็เรียกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแห่นงซึ่งในหมู่เทพเทวาเขาก็มีเหมือนกัน ไม่ต่างกับเรา
                    - เพียงแต่วิธีการและจุดมุงหมายเป็นไปในทางที่ดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และไม่เหยียบหัวใครขึ้นมาใหญ่
                    - เหมือนพวกมนุษย์ ที่ชอบทำกัน
                    ๒.  เจ้าที่ประจำศาลเจ้าต่างๆ คือเจ้าที่ที่อยู่ประจำศาลต่างๆ ซึ่งเป็นที่สถิตของเทพชั้นสูงหรือเซียนทั้งหลาย ทำให้เป็นเจ้าที่ที่ต้องอยู่ในกฎในระเบียบอย่างมาก เพราะอยู่ใกล้กับเทพชั้นสูงเหมือนเราอยู่ใกล้เจ้านายต้องคอยละวังไม่ทำอะไรที่ไม่ดี  เจ้าที่ที่อยู่ประจำศาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
คอยอำนวยความสะดวกแก่เทพชั้นสูง เป็นเหมือนแขนขาให้เทพชั้นสูงที่ลงมาให้ความช่วยเหลือมนุษย์
                    - คอยรายงานความเคลื่อนไหวแบะทุกข์ภัยของมนุษย์ให้เทพชั้นสูงได้รับรู้ และยังมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วๆไปของศาลเจ้าอีกด้วย
                    ๓ เจ้าที่ที่ไม่ได้มาจากบงการสวรรค์  เป็นเจ้าที่ที่ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของใครคิดจะทำสิ่งใดก็ไม่ต้องเกลงกลัวผู้ใด ท่านพวกนี้จะหาที่อยู่เองตามความสามารถและโอกาสอำนวย  เช่น มาอาศัยโดย เจ้าของบ้านไม่ได้ รับเชิญเอง หากบ้านนั้นๆ ไม่มีเจ้าที่เดิมอยู่ ก่อนมาลักไก่     

          กรณีที่เจ้าของบ้าน ได้เชิญหมอตั้งศาล มาทำพิธีแต่ทำไม่เป็น           ทำแบบไม่รู้จริง เป็นเหตุให้วิญญาณเร่ร่อน ที่ล่องลอยอยู่บริเวณนั้น ถือโอกาสเข้ามาอาศัยอย่างสะดวกสบาย โดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้เห็นด้วยเลย นึกว่าเชิญเทพชั้นสูงมาอยู่ กลับเป็นสัมพเวสีเข้ามาอยู่แทน หากว่าวิญญาณที่มาอยู่ แทนเทพชั้นสูงนั้นเป็นวิญญาณที่ดี ก็ยังดีที่ท่านจะคอยช่วยเหลือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น เหมือนเป็นยาม คอยระวังภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น  
เพื่อเป็นการตอบแทนที่คนในบ้านนั้น ได้นำเครื่องเซ่นสังเวยมาถวายให้ แต่หากวิญญาณที่เข้ามาอยู่นั้น เป็นพวกที่ไม่ดี ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น ให้ได้รับแต่ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา