หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

 

การบูชาพระภูมิและสถานที่ตั้งศาล

         การบูชาพระภูมิ  เป็นการปฎิบัติตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า  ข้อบูชา  เทวตาพลี  เทวานุสติ  ส่วนการสังเวยพระภูมินั้น เป็นการปฎิบัติตามที่  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน 

                พระไตรปิฎก  เล่ม ๑๐ หน้า ๑๐๙ ยาตัตถุ เทวตา อาสุง ตาสัง ทักขิณมาทิเส…

         การตั้งศาลพระภูมิ  ส่วนมากจะทำกันภายหลังจาก  การปลูกสร้างบ้านเรือนเสร็จแล้ว  หรือการเข้าอยู่อาศัยได้ไม่นาน   แม้แต่การอาศัยอยู่มานานแล้วก็ตาม  ซึ่งสถานที่  ที่จะทำการตั้งศาลนั้น  ต้องเชิญอาจารย์หรือเจ้าพิธี  ไปดูสถานที่ ที่จะทำการตั้งศาล  ว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ว่า  ต้องอนุโลมตามภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อม หรือที่ดิน  ที่มีบริเวณจำกัดได้  แต่เจ้าของบ้านควรบอกกล่าว  เทพยดา เทพารักษ์  ให้ทราบเพราะบ้านเรือนสมัยนี้  มีที่ดินจำกัดผิดกับสมัยโบราณ  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทรงอนุญาตไม่ได้คือ  พื้นที่เหล่านั้น  ต่ำกว่าพื้นที่บริเวณบ้าน บริเวณศาลพระภูมิควรยกพื้นให้สูงกว่าพื้นดินอย่างน้อย 1 คืบ และให้ห่างจากตัวบ้านพอประมาณ  ศาลพระภูมิ  ควรที่จะอยู่หน้าบ้าน หรือใกล้ถนน  ถ้าบ้านใหญ่และมีที่ดินมาก  อย่างน้อยบริเวณ  ศาลพระภูมิควรจะมีขนาดกว้างยาวราว 3 วา   ถ้ามีบริเวณจำกัดให้ลดลง  ตามภูมิประเทศของบ้านผู้ตั้งศาลพระภูมิ   โดยพิจารณาทั้งเหตุ และผลตามความเหมาะสม  แต่ละบ้านแต่ละสถานที่นั้นๆ