หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับศาลพระภูมิ

         เจ้าพิธี ผู้ทำพิธีกรรม ตั้งศาลพระภูมินั้น เป็นได้ทั้งพระ,พราหมณ์ ,ฆราวาส ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ตามคติความเชื่อจากพิธีกรรมพื้นบ้านแต่เดิม  ความเชื่อทางพุทธศาสนา และพราหมณ์ฮินดู นำมาพัฒนาพิธีกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เปลี่ยนคำนำหน้าใหม่ ให้ดูดีมีมงคลขึ้นจากคำว่า “ผี” ที่ดีมีคุณธรรม ให้เป็นพระ เช่น พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง หรือพระภูมิ เพราะนับถือว่าเป็น ผี ชั้นสูง 

          การตั้งศาลพระภูมิ นำแนวคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่า พระอิศวร หรือพระศิวะ ทรงมีวิมาน ประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ เปรียบประดุจมณฑลจักรวาล พระภูมิ ถือเป็นเทวดาชั้นหนึ่งเหมือนกัน วิมานของศาลพระภูมิ จึงต้องมีเสาเดียว เปรียบประดุจเขาพระสุเมรุมาศวิมานของ พระอิศวร 

          ฉะนั้น การตั้งศาลพระภูมิ ตามคติบ้านเรือนของคนไทย จึงมีเสาเดียว ส่วนศาลเจ้าที่ นั้นเปรียบเสมือนบ้านเรือนชาวบ้าน จึงมี 4 เสา ส่วนศาลที่อยู่ตามโคนต้นไม้ ทางสามแพ่ง เป็นที่สิงสถิตของ วิญญาณเร่ร่อนพเนจร นิยมสร้างศาลมี 6 เสา หรือ 8 เสา คนไทยนั้นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เร้นลับ เป็นสิ่งที่ผูกพันธุ์ในชีวิตเราแทบทุกคน  ศาลพระภูมิ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อย่างหนึ่งที่ใกล้ตัว  อันแสดงถึงความเชื่อ และความศรัทธา ที่มีต่อสิ่งนี้  การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งนี้  จึงต้องมีการกระทำอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล  แก่ผู้อยู่อาศัย  การบวงสรวงเซ่นสังเวย  และการตั้งศาลพระภูมิ  ถือเป็นวัฒนธรรมพิธีกรรมแบบโบราณของไทย  โดยกระทำเมื่อปลูกบ้านใหม่  หรือย้ายที่อยู่  เพราะเชื่อว่าขั้นตอน  การตั้งศาล  จะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคล ทั้งหลายให้ออกไปจากบ้าน  แล้วจึงอัญเชิญ  พระภูมิ  มาสถิตที่ศาลพระภูมิ  เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าบ้าน  และบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข  มีความเจริญรุ่งเรือง  เพราะถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของบ้าน    

         การตั้งศาลพระภูมิ เจ้าบ้านจะต้องไปปรึกษาผู้รู้ พราหมณ์ ผู้ประกอบพิธี โดยเริ่มจากการตรวจ ดูฤกษ์ยาม เจ้าพิธีจะนำ วัน/เดือน/ปีเกิดของเจ้าของบ้าน มาดูประกอบ เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน