หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ความรู้เรื่องการตั้งศาล

        ก่อนจะตั้งศาล ต้องเชิญหมอตั้งศาลไปดูสถานที่เสียก่อน ไม่ใช่ว่านึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งได้ตามอำเภอใจ หมอต้องไปดูสถานที่ว่าสะอาดหรือเปล่า มีอะไรกีดขวางหรือเปล่า  ต้องไม่ให้อยู่ใกล้ส้วมหรือห้องน้ำจนเกินไป  และห้ามหันหน้าศาลไปทางส้วมหรือห้องน้ำเด็ดขาด ห้ามหันหน้าศาลตรงกับประตูบ้าน อย่าให้เงาบ้านทับศาลและไม่ให้เงาศาลทับบ้านเด็ดขาด  ต้องให้ห่างออกมาจากตัวบ้านพอสมควรจะเป็นการดี  ถ้าบ้านหลายชั้นจะยิ่งตั้งลำบากมาก  ในบริเวณสถานที่จำกัดมาก  เคหะตึกแถว ดาดฟ้าหลังคาตึก หรือทาวน์เฮ้าส์ ยิ่งจะหาที่ตั้งกันลำบากมากขึ้นเพราะสถานที่แคบเกินไป  หากจะตั้งต้องตั้งเป็นศาลเทพ หากเป็นศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่  ต้องตั้งในพื้นดิน  ห้ามขึ้นบนบ้านหรือบนตึกเป็นอันขาด  ศาลพระภูมิจะมีเสาต้นเดียว  ศาลเจ้าที่มีเสา 4 ต้น

 การหันหน้าศาล จะหันได้เพียง  3 ทิศ เท่านั้นคือ.-
1.ทิศบูรพา  (ทิศตะวันออก)
2.ทิศอุดร     (ทิศเหนือ)
3.ทิศอีสาน   (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันกับเดือนที่ห้ามตั้งศาล
เดือน 1 (เดือนอ้าย)    ห้ามตั้งศาล     วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน 2 (เดือนยี่)       ห้ามตั้งศาล     วันพุธ และวันศุกร์
เดือน 3                   ห้ามตั้งศาล     วันอังคาร
เดือน 4                   ห้ามตั้งศาล     วันจันทร์
เดือน 5                   ห้ามตั้งศาล     วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
เดือน 6                   ห้ามตั้งศาล     วันพุธและวันศุกร์
เดือน 7                   ห้ามตั้งศาล     วันอังคาร
เดือน 8                   ห้ามตั้งศาล     วันจันทร์
เดือน 9                   ห้ามตั้งศาล     วันพฤหัสบดีและวันเสาร์
เดือน 10                 ห้ามตั้งศาล      วันพุธและวันศุกร์
เดือน 11                 ห้ามตั้งศาล      วันอังคาร
เดือน 12                 ห้ามตั้งศาล      วันจันทร์