หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

เจว็ดในศาลพระภูมิ

        เป็นตัวแทนของพระชัยมงคล  เป็นสิ่งที่คู่กับศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่ อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึง  ความเหมือนและความแตกต่างอย่างหนึ่งของศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  กับศาลอื่นๆ  ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้ หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง  หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา  ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด  ซี่งการถือสมุด  ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า  สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา   และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ  ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่พระชัยมงคลบางแห่ง  มือซ้ายจะถือ  ถุงเงิน  ถุงทอง  หมายถึงความร่ำรวย  ดังนั้นในสมัยนี้  เราไม่ค่อยได้เห็นพระเจว็ดถือสมุดกันเท่าไรนัก  ส่วนมากจะถือ  ถุงเงินถุงทอง  มากกว่า  คำว่า  เจว็ด  ถ้าเราจะแปลความหมายกันตรง ๆ ในพจนานุกรมฉบับปัจจุบัน  กล่าวว่า  เป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ หรือผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นใหญ่  แต่ไร้อำนาจ ส่วนความหมายตามที่ชาวบ้านเข้าใจ  เจว็ดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประดิษฐานอยู่ในศาลพระภูมิเท่านั้น

          ในตำราหนังสือโบราณหลายเล่ม  ยืนยันว่า   รูปปั้นเจว็ดที่ยังไม่ผ่านพิธีกรรมจะเป็นแค่แผ่นไม้  หรือดินธรรมดา เท่านั้น   ไม่มีปฏิหาริย์แต่อย่างใด  และจะกลายเป็นพระภูมิหรือเทวดาที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพได้  ก็ต่อเมื่อได้รับการประกอบพิธีกรรมแล้วเท่านั้น

         ดังนั้นเจว็ดก็เปรียบเหมือนรูปเคารพเทวดา ซี่งในอดีดจะบรรจงแกะปั้นประดิษฐ์ประดอยกันอย่างสวยงาม  แฝงเร้นด้วยความศักดิ์สิทธิ์ แต่พอถึงปัจจุบันบอกได้เลยครับ  ว่าคลายความขลังลงไปมาก