หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

บ้านเล็กในเรือนใหญ่

      คติความเชื่อ การตั้งศาลมีมานานแล้ว  โดยเฉพาะคนภาคกลางนั้น  นับว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  และเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียเชื่อกันว่า  พระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน  ซึ่งในบ้านเรือนส่วนใหญ่   มักจะมีศาลพระภูมิ ให้เป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวา เพื่อจะคอยช่วยเหลือ ปกปักรักษาคนในบ้านเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ความเชื่อเหล่านี้ ได้ตกทอดสืบ ๆ กันมาเป็นเวลาช้านาน  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้แต่กระแส ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ จะเจริญมากเพียงใด  เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับศาลพระภูมิ  ก็มิได้เสื่อมคลายลงเลย  แต่กลับทำให้ผู้คน หันหน้าเข้ามากราบไหว้บูชา  พระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น ในความเชื่อของคนกรุงเทพฯยุคนี้  พระภูมิที่พวกเขาบูชานั้นเป็น  เทวดาหรือเทพ ไม่ใช่ผี คุณตา - คุณยาย อย่างพี่น้องภาคอีสานนับถือกัน หรือ  ผีเรือนอย่างที่  พี่น้องชนบทนับถือ  ให้สังเกตดูครับ    ศาลพระภูมินั้น จะต้องมีเสาต้นเดียว  ส่วนศาลคุณตา - คุณยาย นั้นจะมีเสาสี่ต้นครับ  แต่ก็ยังมีให้เราเห็นกับอยู่บ้างในสังคมเมือง  ที่ตั้งศาลพระภูมิพร้อมกับตั้งศาล  คุณตา - คุณยาย  ไว้คู่กัน เพื่อที่จะสร้างไว้ให้เจ้าที่เดิมได้อยู่อาศัยด้วย ซึ่งก็เป็นการดี ในการแสดงความเคารพนับถือท่าน