หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ประวัติ และความเชื่อเรื่องศาลพระภูมิ

การบูชาพระภูมิและสถานที่ตั้งศาล
เราจะมาทำความรู้จัก และเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับ เจ้าที่ทั้งหมด เพื่อให้คุณได้เข้าใจที่มา ที่ไปของท่าน อ่านต่อ>>
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับศาลพระภูมิ
เจ้าพิธี ผู้ทำพิธีกรรม ตั้งศาลพระภูมินั้น เป็นได้ทั้งพระ,พราหมณ์ ,ฆราวาส ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม อ่านต่อ>>
ความเชื่อเกี่ยวกับศาลพระภูมิ
พระภูมิ - เจ้าที่ ความเชื่อ ความศรัทธา ความรู้สึก คนไทยมีความเชื่อว่า "พระภูมิ" หรือ "ภูมิเทวดา" อ่านต่อ>>
ความรู้เรื่องการตั้งศาล
ก่อนจะตั้งศาล ต้องเชิญหมอตั้งศาลไปดูสถานที่เสียก่อน ไม่ใช่ว่านึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งได้ตามอำเภอใจ อ่านต่อ>>
เจว็ดในศาลพระภูมิ
เป็นตัวแทนของพระชัยมงคล เป็นสิ่งที่คู่กับศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึง ความเหมือนและความแตกต่าง อ่านต่อ>>
ทิศทางพระภูมิ
หากเราจะนำสิ่งของไปถวายพระภูมิ เช่น ดอกไม้พวงมาลัย อาหาร และน้ำ ตลอดกระทั่งเข้าไป จุดธูปเทียนบูชา อ่านต่อ>>
บ้านเล็กในเรือนใหญ่
คติความเชื่อ การตั้งศาลมีมานานแล้ว โดยเฉพาะคนภาคกลางนั้น นับว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อ่านต่อ>>
ประวัติของพระภูมิ
ในกาลครั้งหนึ่ง มีกษัตริย์ผู้ครองกรุงพาลี ทรงพระนามว่า ท้าวทศราช มีพระมเหสีทรง พระนามว่า พระนางสันทาทุก อ่านต่อ>>
พระภูมิในพระไตรปิฎก
พระภูมิในคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๒๐ แบ่งเทวดา ออกเป็น ๘ กลุ่ม ด้วยกัน อ่านต่อ>>
เรื่องของศาลพระภูมิ
ภพภูมิของเทพเทวดา ที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้ จะอาศัยสถิตอยู่ในสถานที่ต่างกัน ตามภูมิ ตามชั้น หรือขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละองค์ อ่านต่อ>>

Tag : ประวัติ และความเชื่อเรื่องศาลพระภูมิ