หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

เชิญแล้วแต่ไม่มา...........

          การเชิญเทพเทวานั้น  มิใช่ว่าจะทำการเชิญ  กันได้ทุกคน เจ้าพิธีที่เป็นผู้เชิญนั้น  ต้องเป็นผู้ทีตั้งมั่นอยู่  ในศีล  ในธรรม  อย่างน้อยต้องมีศีล ๕    ก่อนจะทำพิธี  ๗ วัน  ต้องถือศีลอย่างเคร่งครัด  จะเห็นว่าในสมัยนี้นั้น  ท่านผู้เป็นเจ้าพิธี  ท่านย่อหย่อนในการถือศีลลงไป  มากกว่าครูบาอาจารย์ในอดีตที่ผ่านมา  ส่วนท่านเจ้าภาพนั้น  ถ้าได้อาจารย์ผู้ทำพิธีดี  ก็จะทำให้พิธีการตั้งศาล  และเชิญเทพเทวา  ที่ท่านต้องการนั้นสำเร็จได้ด้วยดี  สถิตย์ในศาลที่ท่านได้  ตั้งไว้ให้ท่านนั้นมิใช่มีแต่ศาลเปล่า ๆ  แต่มีเทพเทวาที่ท่านได้เชิญมา  คอยดูแลคุ้มครองให้ผู้ที่กราบไหว้บูชานั้น  ให้ได้ในสิ่งที่ตนร้องขอต่อเทพเทวาองค์นั้นๆ  เราจะเห็นกันว่า  ศาลใหญ่ ๆ  ที่มีคนกราบไหว้บูชากันมาก ๆ  ผู้คนเขามาร้องขอให้ท่านช่วย  ในเรื่องที่ตนกำลังได้รับความเดือดร้อน  ท่านมีเมตตาช่วยให้พ้นทุกข์  ผู้คนเหล่านั้น  ก็จะมีกตัญญูรู้คุณท่าน  นำพวงมาลัย  ดอกไม้  ไปกราบไหว้ท่าน  เพื่อแสดงความรู้คุณ  ที่ท่านได้ช่วยเหลือให้ตนพ้นทุกข์  แบบนี้แสดงว่า  เชิญท่านลงมาสถิตย์ได้สำเร็จ

           ในขณะเดียวกัน  ถ้าท่านเจ้าภาพได้  อาจารย์ผู้ไปทำพิธีไม่ดี  เช่น  ไม่มีความรู้ในเรื่องตั้งศาลจริง  หรือ  ไม่อยู่ในศีล  ในธรรม  (อันนี้สำคัญมาก)  เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีจริง  ท่านเจ้าภาพก็อย่าหวังว่า  ท่านอาจารย์  ที่ไปทำพิธีให้นั้น  สามารถที่จะเชิญเทพเทวา  ที่ท่านเจ้าภาพต้องการ  ให้ลงมาสถิตย์ในศาลได้  เพราะว่า  คนที่ไม่มีศีลมีธรรมนั้น  ให้ไปเชิญเทพเทวา  ท่านไม่ยอมลงมาสถิตย์ในศาลอย่างแน่นอน  เพราะท่านไม่นับถือผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรม  ไม่ว่าจะทำอะไร  ท่านไม่ยอมรับนับถือทั้งนั้น  หลอกคนด้วยกันหลอกได้  แต่จะหลอกเทพเทวานั้นไม่มีทาง  เพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพ  ผมขอบอกด้วยความหวังดีว่า  ถ้าท่านจะตั้งศาลนั้น  กรุณาดูอาจารย์  ที่ท่านจะให้ไปเป็นเจ้าพิธีให้ดี ๆ หน่อยครับ  เราเสียเวลากับการหาเจ้าพิธี  แล้วได้อาจารย์ที่ท่านทำได้จริง  ยังดีกว่าเราไปเอา  อาจารย์ที่ไหนก็ไม่รู้  ไม่เคยรู้เลยว่า  ท่านเป็นใคร  ทำพิธีกรรมได้จริงหรือไม่  หรือว่า  รู้ว่าท่านมีที่มาที่ไป  ซักหน่อยก็จะดี  เจ้าภาพบางท่านบอกว่าไม่มีความรู้ในเรื่องตั้งศาลนี้เลย  ไม่รู้ว่าจะไปหาอาจารย์จากไหนมาตั้งศาล  พอดีมีคนแนะนำ  อาจารย์ให้รู้จักท่านหนึ่ง  ก็เลยตัดสินใจ  ให้อาจารย์ท่านนี้เป็นผู้ตั้งศาลให้  แต่เมื่อได้เห็นอาจารย์ท่าน  ประกอบพิธีกรรมแล้ว  เกิดสงสัยว่า  ท่านอาจารย์  จะเชิญเทพเทวา  ได้จริงหรือ  หรือมีแต่ศาลเปล่าๆ  อันนี้โทษใครไม่ได้  ต้องโทษตัวท่านเจ้าภาพเอง  ที่ไม่ดูให้ดี  เมื่ออาจารย์ท่านประกอบพิธีเสร็จแล้ว  ก็สายไปเสียแล้วครับที่ท่านเจ้าภาพจะเกิดการสงสัย  ทำไมไม่สงสัยตั้งแต่มีคนเขา  แนะนำให้รู้จักกับท่านอาจารย์  แล้วก็ถามท่านถึงที่มาที่ไป เพื่อจะได้ไม่มีข้อสงสัยภายหลัง  ในการตั้งศาล  ที่ผมได้เห็นมามากต่อมาก  ถ้าเกิดการผิดพลาด  ผู้ที่จะเดือดร้อนเป็นคนแรก  ก็คือ ท่านเจ้าภาพ  เพราะว่า  ต้องเสียเงินเสียทอง  ในการจ้างอาจารย์ผู้ประกอบพิธี  ทั้งต้องซื้อตัวศาล  ของใส่ในตัวศาล  เครื่องเซ่นสังเวย  ถ้าซวยมากกว่านั้น  ตั้งศาลผิดทิศ  ผิดทาง  จะทำให้ท่านเจ้าภาพเดือดร้อนเข้าไปอีก  ทั้งที่เสียเงินก็เสียแล้ว  เชิญก็เชิญแล้ว  ไหว้ก็ไหว้แล้ว  เซ่นก็เซ่นแล้ว  แต่กลับไม่มีเทพเทวามาสถิตย์  ในศาลซักองค์เดียว  มันหน้าเจ็บใจแค่ไหนครับท่าน