หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ศาล ที่ทำมาจากไม้

          ท่านเจ้าภาพบางท่าน  ชอบที่จะใช้  ตัวศาล ที่ทำมาจากไม้ ไม่ว่าจะ  เป็นศาลพระภูมิ  หรือ  ศาลเจ้าที่  เพราะว่า  ให้ความสวยงาม  ดูแล้วเหมือนกับบ้านแบบโบราณ  ที่คนไทยเคยอยู่อาศัยกันมา  ตั้งแต่สมัยปู่ย่า  ตายาย  และเรือนไม้จำรองจากของจริงที่อยู่อาศัยได้นั้น  มาเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก  เมื่อดูแล้วก็เกิดความสวยงาม  ความสุขใจ  ความน่าพักอาศัย  อยู่ในตัวเอง  อีกทั้งตัวเรือนศาล  ที่ทำมาจากไม้  ที่มีเนื้อแข็งแล้ว  เช่น  ไม้สัก  ก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานทีเดียว  จึงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านเจ้าภาพบางกลุ่ม  ที่ไม่ชอบตามแบบใคร  และมีรสนิยมสูง  นิยมที่จะตั้งศาลพระภูมิ  หรือ  ศาลเจ้าที่  โดยใช้ตัวเรือนศาล  ที่ทำมาจากไม้ 

          แต่ธรรมชาติของทุกสิ่ง  มีดีต้องมีเสียโดยธรรมดา  ข้อเสียของศาลพระภูมิ  หรือ  ศาลเจ้าที่ที่ทำมาจากไม้นั้น  ส่วนมากอายุการใช้งานไม่เกิน  ๕  ปี  อันนี้เราพูดถึงศาลพระภูมิ  หรือ  ศาลเจ้าที่  ที่ทำมาจากไม้เนื้ออ่อน  ไม่ใช่ศาลที่ทำมาจากไม้สัก  ต้องดูแลมากกว่าศาล  ที่ทำมาจากปูน  เพราะธรรมชาติของไม้เนื้ออ่อน  การนำมาตั้งตากแดด  ตากลม  ตากฝนนั้น  ก็จะเกิดการผุพังได้ง่าย  อย่างน้อยในหนึ่งปี  ต้องนำสีชแล็ตมาทา  จึงจะทำให้สีของศาลมีความสวยงามขึ้นมาอีกครั้ง  เพราะว่า  น้ำฝน  แดด  และลมนั้น  จะทำให้ตัวศาล  มีสีซีดจางลง  ไม่สวยงามเหมือนตอนที่เราซื้อเขามาใหม่ๆ

          และในเวลาไม่ถึง  ๕  ปี  ตัวศาลก็จะไม่เป็นตัวศาลที่สวยงามอีกต่อไป  เพราะทุกส่วนของตัวศาล  จะเกิดการผุพังลงไป  ตามธรรมชาติของไม้เนื้ออ่อน  ทางท่านเจ้าภาพต้องเสียเงิน  ซื้อศาลใหม่  และต้องเสียเงินที่จะทำการตั้งศาลใหม่อีกมากพอดู

          ถ้าเป็นศาลที่ทำมาจากไม้เนื้อแข็ง    ซึ่งข้อเสียของศาลประเภทนี้   คือ  มีราคาที่แพงมาก  มีความคงทนสูง  แต่ข้อเสียของไม้ก็คือสีซีดจางได้ง่าย  ต้องดูแลกันอย่างดีทุกปี  ต้องทาชแล็ตกันใหม่  เพื่อที่จะได้ดูสวยงามตลอดเวลา  ก็ต้องบอกว่า  บางครั้งราคาของตัวเรือนไม้  ที่ทำมาจากไม้เนื้อแข็งอย่างดีนั้น  แพงกว่าราคาของศาลพระภูมิที่ทำมาจากปูนมากพอควร