หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ความหมายของทิศต่างๆในหลักฮวงจุ้ย

๑.ทิศตะวันออก  มีความหมายถึง  ความเป็นมงคล
๒.ทิศใต้              มีความหมายถึง  ทรัพย์
๓.ทิศตะวันตก    มีความหมายถึง  บารมี
๔.ทิศเหนือ         มีความหมายถึง   อำนาจ 
ทั้ง  ๔  ทิศนี้  เป็นทิศหลัก  ยังมีแยกย่อยไปอีก  ๔  ทิศ  คือ.

 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้  เท่ากับ  มงคลบวกทรัพย์
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เท่ากับ  มงคลบวกอำนาจ
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้     เท่ากับ  บารมีบวกทรัพย์
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เท่ากับ  บารมีบวกอำนาจ
  •  ถ้าบ้านไหนหันไปทางทิศตะวันออก  ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นอยู่แล้วเป็นมงคล
  •  ถ้าบ้านหลังไหนหันหน้าบ้าน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นอยู่แล้ว  เป็นมงคลและมีทรัพย์
  •  ถ้าบ้านหลังไหนหันหน้าบ้าน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นอยู่แล้ว  เป็นมงคลและมีอำนาจมาก
  •  ถ้าบ้านหลังไหนหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือ  ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นอยู่แล้ว  มีคนนับหน้าถือตา  มีอำนาจมาก
  •  ถ้าบ้านหลังไหนหันหน้าบ้านไปทางทิศใต้   ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้น  อยู่แล้วรวย
  •  ถ้าบ้านไหนหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นอยู่แล้ว  มีบารมีและร่ำรวย
  •  ถ้าบ้านไหนหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นอยู่แล้วมีบารมีมากมากมีอำนาจสูง

   แต่ทั้งหมดนั้น  เป็นแค่เพียงส่วนเดียวในหลักฮวงจุ้ย  ในความเป็นจริงนั้น  ยังมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายอย่างครับ