ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่สระบุรี

DSC_0470
DSC_0478
DSC_0482
DSC_0487
DSC_0503
DSC_0509
DSC_0523
DSC_0539
DSC_0549
DSC_0561
DSC_0573
DSC_0602
DSC_0606
DSC_0619

 

 

 

 

 

 

loading