พิธียกเสาเอกบุรีรัมย์
DSC_8934
DSC_8940
DSC_8959
DSC_8960
DSC_8963
DSC_8978
DSC_8982
DSC_8988
DSC_8994
DSC_8999
DSC_9027
DSC_9042
DSC_9052
DSC_9060
DSC_9063
DSC_9071
DSC_9075
DSC_9104

 

 

 

 

 

 

 

loading