ย้ายและตั้งในที่ใหม่ จ.บุรีรัมย์

DSC_0067
DSC_0257
DSC_0260
DSC_0307
DSC_0319
DSC_0345
DSC_0347
DSC_0356
DSC_0357
DSC_0366
DSC_0377
DSC_0378
DSC_0388
DSC_0390
DSC_0396
DSC_0401
DSC_0412
DSC_0415
DSC_0417
DSC_0420
DSC_0423
DSC_0496
DSC_0529
DSC_0535
DSC_0546
DSC_0562
DSC_0570
DSC_0571
DSC_0612

 

 

 

 

 

 

loading