วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์วัดเนินมหาเชษฐ์
DSC_3955
DSC_3960
DSC_3999
DSC_4015
DSC_4030
DSC_4035
DSC_4049
DSC_4067
DSC_4072
DSC_4089
DSC_4133
DSC_4139
DSC_4145
DSC_4159
DSC_4190

 

 

loading