ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ ที่ดอนเมือง
DSC_1877
DSC_1879
DSC_1885
DSC_1890
DSC_1893
DSC_1934
DSC_1937
DSC_1945
DSC_1948
DSC_1950

 

 

 

 

 

 

 

loading