พิธีหล่อพระวัดพระนอนขอนตาล จ.เชียงใหม่
รูปภาพพิธีหล่อพระวัดพระนอนขอนตาน
วัดพระนอนขอนตาบ10
วัดพระนอนขอนตาบ18
วัดพระนอนขอนตาล 4
วัดพระนอนขอนตาล
วัดพระนอนขอนตาล
วัดพระนอนขอนตาล11
วัดพระนอนขอนตาล12
วัดพระนอนขอนตาล15
วัดพระนอนขอนตาล17
วัดพระนอนขอนตาล20
วัดพระนอนขอนตาล21
วัดพระนอนขอนตาล5
วัดพระนอนขอนตาล6
วัดพระนอนขอนตาล7
วัดพระนอนขอนตาล8
วัดพระนอนขอนตาล9
วัดพระนอนขอลตาล14
วัดพระนอนขอลตาล19

 

 

 

 

 

 

 

loading