หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

 
 
 

บวงสรวงทั่วไป


บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำปี เอกชัย

บวงสรวงศาลพระพรหม ศาลายา นครปฐม

บวงสรวง อัญเชิญท่านท้าวสักกะเทวาราช

บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 3

บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 2

บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ จังหวัดบุรีรัมย์