หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

 
 
 

หันหน้าศาลให้ถูกทิศ 


โหรกรุงสยามไหว้ครู วัดบางนาใน