หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

 
 
 

การวางศิลาฤกษ์ 

วางศิลาฤกษ์ เดอะวันพลัสคอนโด ศรีนครินทร์
วางศิลาฤกษ์ เดอะวันพลัสดี
วางศิลาฤกษ์ เดอะวันพลัสคอนโด ศรีนครินทร์
วางศิลาฤกษ์ เดอะวันพลัสคอนโด ศรีนครินทร์
วางศิลาฤกษ์ วัดถ้ำม่วง ลพบุรี
วางศิลาฤกษ์ วัดถ้ำม่วง ลพบุรี
วางศิลาฤกษ์ เจริญนคร 93
วางศิลาฤกษ์ เจริญนคร 93
วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์วัดเนินมหาเชษฐ์
วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์วัดเนินมหาเชษฐ์