หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

วิธีการบูชาองค์เทพเจ้า

          วิธีการบูชาองค์เทพเจ้า  ที่เรานับถือ  จะทำได้  2  วิธีการ  คือ
          1. อามิบูชา  คือ  การถวายเครื่องเซ่นสังเวย  ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวาน  ผลไม้  หวาน  นม  เนย        น้ำสะอาดรวมถึง  ดอกไม้ที่มีสีสวยสดงดงาม  พวงมาลัยดาวเรือง  และพวกเครื่องหอม  กำยาน ธูปหอม       เทียนหอมต่างๆ  ตามแต่ผู้ที่บูชาท่านนั้น  จะมีกำลังทรัพย์และศรัทธามากน้อยแค่ไหน  และของที่เอามาถวายเป็นเครื่องเซ่นสังเวย  ให้กับองค์เทพเจ้าที่คุณนับถือ  ควรที่จะได้มาด้วยสัมมาอาชีพอย่างสุจริต  ไม่ไปหลอกลวงเขามา  ไม่ไปคดโกงเขามา  หรือไม่ไปขโมยของผู้อื่นมา  ถึงจะได้ขึ้นชื่อว่า ของบูชาเทพเจ้านั้นบริสุทธิ์  ท่านถึงจะยอมรับเครื่องเซ่นสังเวยนั้น  และจะประทานพระพรชัย  ให้ได้ตามที่ผู้บูชาท่านร้องขอ

          2. การปฎิบัติบูชา  คือ  การปฎิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม  เป็นผู้ให้คุณประโยชน์หมู่คณะ และทุกชีวิตที่เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างบารมีของตนเอง  และเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือ    ผู้บูชาจะได้บุญกุศล  ส่วนองค์เทพเจ้าจะได้บารมีเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิม

          การบูชาเทพเจ้ามีเพียง  2  ประการนี้เท่านั้น  ขึ้นอยู่ที่ว่าท่านใดสะดวกหรือชอบที่จะบูชาองค์เทพเจ้าด้วยวิธีใด  ตามภูมิธรรม  หรือ  ตามแต่บารมีของแต่ละท่านที่ได้สร้างสมกันมา  ไม่ว่าคุณจะบูชาเทพเจ้าด้วยวิธีใด  คุณต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ  มีความศรัทธาตั้งมั่น  เชื่อถืออย่างจริงจัง  กระทำอย่างสม่ำเสมอ  และติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควร  ด้วยความเคารพและศรัทธา  ต่อองค์เทพเจ้า  ที่คุณบูชาท่านอยู่เชื่อแน่ว่า  องค์เทพเจ้านั้นๆ  จะดลบันดาลให้คุณได้สมดังปรารถนาในที่สุด