หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ครู ว. จีนประดิษฐ์.jpg

บทกลอนเชิดชู  ครู  ว. จีนประดิษฐ์

ศิษย์จะดี          ต้องมีธรรม      ประจำจิต        พูดทำคิด         พินิจหนัก        รักเหตุผล

อนาคต             เป็นของเรา      เฝ้ารักตน         ศิษย์ทุกคน       ต้องมีธรรม      ประจำใจ

ศิษย์จะดี          ต้องมีครู          ช่วยชูเชิด         ครูจะเลิศ         ต้องมีธรรม      ทำนบไหว้

ครูรักศิษย์        ศิษย์เทิดครู      คู่กันไป            เป็นพรชัย        ในชีวิต            ศิษย์กับครู

คุณครูดี            ศรีย่อมติด        ถึงศิษย์ด้วย      ศิษย์ยิ่งช่วย      เชิดชูครู           ยิ่งชูศรี

ครูชูศิษย์          เพราะจิตคิด     ให้ศิษย์ดี          ศิษย์ที่ดี            กตัญญู             ชูครูตน

 สักวันหนึ่ง      คงจะรู้             ว่าครูรัก           สักวันหนึ่ง      คงประจักษ์     เป็นสักขี

สักวันหนึ่ง       คงจะรู้             ว่าครูดี             สักวันหนึ่ง      คงจะดี             เพราะมีครู