หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

การตักมิ่งขวัญใส่ในมะพร้าว

          เมื่อเจ้าพิธีตักมิ่งขวัญใส่ในบายศรี ให้เทพเทวา ครูบาอาจารย์ ท่านได้ให้พระพรชัยแล้ว เจ้าพิธีท่านก็จะนำเอามะพร้าวลูกนั้น มาตักเอาขนมทองที่ตักใส่ในบายศรี ตักกลับมาใส่ที่ในลูกมะพร้าว ในขั้นตอนนี้เจ้าพิธีท่านจะตักพระพรชัย หรือขนมทองจากชั้นบน ลงมาจนถึงชั้นล่าง เมื่อตักขนมออกมาจากบายศรีทุกชั้นแล้ว ก็รอให้แว่นเวียนเทียน วนมาจนครบรอบที่ ๓ แล้วเอาเทียนนั้น มาหยดน้ำตาเทียนลงไปที่มะพร้าว เพื่อทำพิธีดับเทียน ที่แว่นเวียนเทียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าพิธีจะนำลูกมะพร้าวนั้น ไปป้อนให้ท่านเจ้าภาพ หรือท่านเจ้าของงาน เพื่อที่ท่านเจ้าภาพจะได้รับ พระพรชัยของเทพเทวา หรือ ครูบาอาจารย์ ที่ท่านประทานพระพรชัยให้ ในขนมทองนั้นโดยตรง เมื่อเจ้าพิธี ป้อนน้ำมะพร้าวครบ ๓ คำแล้ว เจ้าพิธีก็จะถวายมะพร้าวนั้น ให้กับท่านเจ้าภาพ เพื่อที่ท่านเจ้าภาพ จะได้เอาไว้ป้อนให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่อไป