หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

การตักมิ่งขวัญใส่ในบายศรี

          เวลาเราไปงานไหว้ครู ในที่ต่าง ๆ นั้น เรามักที่จะเห็นพราหมณ์ หรือ โหราจารย์ที่ท่านประกอบพิธีไหว้ครู ท่านจะลุกไปที่บายศรีหลัก ในขณะที่ วนเวียนแว่นเวียนเทียนในรอบที่ ๒ เสร็จแล้ว จะทำการเวียนต่อ ในรอบที่ ๓ ที่เป็นรอบสุดท้าย เจ้าพิธีท่านจะลุกไปตัก ขนมทอง เช่นทองหยิบ ทองหยอด หรือ ฝอยทอง ใส่ไปที่บายศรี ในแต่ละชั้น ท่านจะตักใส่ตั้งแต่บายศรี ชั้นที่ ๑ ขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุด เมื่อท่านตักขนมใส่เข้าไปในบายศรี เสร็จแล้ว ท่านก็จะนำเอามะพร้าวมา แล้วตักน้ำมะพร้าวใส่ลงไปที่บายศรีหลัก เหมือนที่ตักขนมหวานใส่ลงไปที่บายศรีเช่นกัน ความหมายของ การตักขนมทอง และนำน้ำมะพร้าว ตักใส่ลงไปในบายศรี เพื่อที่จะให้เทพเทวา หรือ ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้มาสถิตอยู่ที่ บายศรีในแต่ละชั้น จะได้ประทานพระพรชัย ให้กับท่านเจ้าภาพ หรือเจ้าของงานพิธีไหว้ครู และลูกศิษย์ลูกหาท่านทุกคน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป