หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

การทำพิธีเบิกบายศรีไหว้ครูในพิธีต่างๆ

                   การทำพิธีไหว้ครู  ตามตำหนักทรงต่าง ๆ นั้น  ผู้ที่ทำหน้าที่  เป็นเจ้าพิธีนั้น  มักจะเป็นพราหมณ์  หรือโหราจารย์  จะไม่นิยมใช้หมอขวัญมาทำพิธี  เพราะว่า  หมอขวัญนั้นไม่มีความรู้  เรื่องพระเวทย์   จะทำการร้องอย่างเดียว  เหมาะสำหรับการทำ  ขวัญนาค  มากกว่าที่จะมาทำ  พิธีเบิกบายศรีไหว้ครู  การเบิกบายศรีไหว้ครูนั้น  มักจะมี  ๓-๔  ขั้นตอน ดังนี้.

๑.อ่านโองการ  เพื่อ  เชิญเทพเทวา  ให้มาสถิตยังพิธีนั้นๆ  

๒.  การเรียกหน้าพาทย์  ในพิธีไหว้ครูนั้นต้องมีเครื่องดนตรีไทย  ส่วนมากใช้เครื่อง  ๕  เมื่อเจ้าพิธีอ่านโองการจบแล้วจะเรียกเพลงหน้าพาทย์  เพื่อเป็นการรับเสด็จ  เทพเจ้าที่ท่านได้เสด็จมาในพิธีนั้นๆ  ส่วนจะเรียกเพลงอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่า  เจ้าพิธีท่านเชิญเทพองค์ใดให้เสด็จมา  ก็จะใช้เพลงรับเสด็จเทพองค์นั้นๆ 

๓.การร้องในทำนองต่างๆ  ในการสรรเสริญเทพเจ้า ในแต่ละพระองค์  ให้ท่านเสด็จมาให้พรในพิธีนั้น ๆ

๔.การมอบตัว  เป็นการที่ครูเห็นว่าศิษย์คนใด สามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆได้อย่างแตกฉาน  สามารถที่จะสอนวิชาความรู้นั้นได้อย่างไม่ผิดพลาด  ครูก็จะให้ศิษย์ผู้นั้นทำพิธีมอบตัวเพื่อที่จะเป็นการประกาศว่า  ศิษย์ผู้นี้มีความสามารถที่จะเป็นครูผู้สอนวิชานั้นๆได้ต่อไป