หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ความหมายของการทำบายศรี

บาย  แปลว่า  ให้,มอบให้
ศรี    แปลว่า   สิ่งดี,  สิ่งที่เป็นมงคล
ดังนั้นบายศรี  จึงหมายถึง  การมอบสิ่งดี  หรือสิ่งที่เป็นมงคลให้
ส่วนคำว่าสูขวัญนั้น  หมายถึง  การเรียกขวัญ
การทำบายศรีสู่ขวัญนั้น มักนิยมทำกันในงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. กิจวัตร  คนที่ไปประกอบหน้าที่  เช่น  เดินทางไปทำงานต่างประเทศ  พอกลับมาก็ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
๒.การดูแล  เกี่ยวกับข้าวของเครื่องกิน  ของใช้ในการดำรงชีวิตต่าง ๆ เช่น การสู่ขวัญน้ำ  สู่ขวัญแม่โพสพ
๓. การทำขวัญในความเก่งกล้าสามารถ  เช่น  การไปรบ  การทำขวัญช้าง
๔. การทำขวัญในการค้าขาย   การทำขวัญยุ้งฉาง
๕.การทำขวัญการศึกษา  เช่นทำขวัญรับน้องใหม่
๖.การทำขวัญความรัก  คือ  การทำขวัญคู่บ่าวสาว  การทำขวัญรับบุตร
๗.การทำขวัญเหตุแห่งทุกข์  หรือ  เหตุอันเป็นเรื่องแห่งปฐม เช่น การยกเสาเอก  วางศิลาฤกษ์  การตอกเสาหลักเมือง
๘.การทำขวัญคนป่วย  คนเจ็บ เป็นต้น
๙.การทำขวัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เช่น  งานพิธีไหว้ครูตามตำหนักทรงต่าง ๆ  เป็นต้น