หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ความหมายการออกแว่นเวียนเทียน

บายศรีหลักนั้น  เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุมาศ  หรือ  ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า  เขาไกลราช  นั้นเอง  การออกแว่นเวียนเทียน  นั้นมีอยู่  ๒ อย่าง  คือ. 

๑.ชุมนุมเทพ  หมายความว่า  เชิญเทพมาประชุมพร้อมกัน  ทั้งเรียก  ทั้งร้อง  ทั้งขอร้อง  ทั้งอ้อนวอน  ในวันสุขดิบ  ( ก่อนทำพิธีจริง ๑ วัน )   เพราะกว่าจะเชิญหมดใช้เวลานาน  ทำขวัญกลางคืน  ๒-๓  ชั่วโมง  ทั้งอ่านพระคัมภีร์  ทั้งร้อง  ทั้งบรรเลงเพลงหน้าพาทย์  ถ้าไปเรียก  ไปทำตอนเช้า  จะไม่ทันเวลา  เพราะเสียเวลามาก  จึงทำก่อนวันเชิญจริงหนึ่งวัน 
พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันจริงนั้น  ก็จะเชิญแต่เฉพาะองค์ที่สำคัญ  เชิญแต่ครูบาอาจารย์เท่านั้น

๒. สมโภช  หมายถึง  การเฉลิมฉลอง  แสดงความยินดี  หลังจากไหว้ครูเสร็จแล้ว  ถวายแล้ว  ถึงจะทำการชุมนุม  เพื่อสมโภช  ให้พรยินดี   ในสมัยก่อนนั้น  แว่นเวียนเทียน  คือการบูชาไฟ  นั้นเอง  สมัยก่อนเขาจะก่อกองไฟ  แล้วให้คนเดินรอบกองไฟ  เพื่อเป็นการบูชา  แต่ในสมัยนี้เขาเอาไฟวนรอบบายศรีแทน