หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

บายศรีหลัก และบายศรีโตก

๑.บายศรีหลัก มี  ๕ ชั้น  ๗  ชั้น  ๙  ชั้น  บายศรีหลักนั้น  ต้อง  ๕  ชั้น  ขึ้นไปถึงจะมีการออกแว่นเวียนเทียน
๒.บายศรีโตก มี  ๓  ชั้น  ๕  ชั้น  ๗  ชัน  ๙  ชั้น  บายศรีโตก  ๓  ชั้น  ขึ้นไปจึงจะมีการออกแว่นเวียนเทียน

ดังนั้น  ในแต่ละอย่าง  แต่ละแบบ  ก็จะไม่เหมือนกัน  เช่น

๑. พิธีหลวง  /  ๒. พิธีราษฎร์ชั้นสูง , พิธีราษฎร์  /  ๓. พิธีราษฎร์ทั่วไป 
๑. พิธีหลวง  จะทำพิธีโดยพราหมณ์  ไม่มีการร้องเพลง  จะอ่านโองการอย่างเดียว  จะทำพิธีเนื่องในโอกาส  เช่น  บายศรีสมโภช   มีการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต  หรือ  ราชพิธีฉัตรมงคล  เป็นต้น
๒. พิธีราษฎร์ชั้นสูง  หรือ  พิธีราษฎร์   จะทำโดยพราหมณ์  หรือ  โหราจารย์  เป็นผู้ทำขวัญเบิกบายศรีพิธีไหว้ครู  เพราะต้องมีการอ่านโองการ  ร่วมกับการร้องเพลง  และเรียกหน้าพาทย์ไปด้วย  เป็นต้น 
๓. ส่วนพิธีราษฎร์ทั่วไป   มักทำในพิธีบวชนาค  จะทำโดยหมอขวัญ  จะทำการร้องเพลงอย่างเดี่ยว  ไม่มีการความรู้เรื่องของ  การอ่านโองการ เพราะไม่รู้เรื่องโองการเลย