หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

วิธีการออกแว่นเวียนเทียน

          อาจารย์ไปในงานพิธีไหว้ครูมาก็มาก  ไม่ว่าจะเป็นตามตำหนักทรงเล็กๆ  หรือว่า  พิธีไหว้ครูงานใหญ่  ก็จะมีให้เห็นอยู่เสมอว่า  ผู้มาร่วมงานนั้น  เมื่อรับแว่นเวียนเทียนมาแล้ว  ก็ไม่รู้ว่าจะ  วนเข้าหาตัว  หรือว่า  วนออกนอกตัว  นอกจากนั้นแล้ว  ก็ยังมีอีกหลายท่าน  ที่เมื่อ  วนแว่นเวียนเทียน  แล้วก็กวักควันเทียนเข้าหาตัว เวลาจะรับแว่นเวียนเทียน  ก็จะคอยดู  คนที่เขากำลังเวียนอยู่ว่าเขาทำอย่างไร  ก็จะทำตามเขา  โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าเขาทำผิดหรือทำถูก  มาหาความรู้กันครับ  ว่าการที่ทำให้ถูกต้องเขาเวียนกันอย่างไร

          เวลาเรารับแว่นเวียนเทียนมาแล้ว  เราก็จะทำการวนเข้าหาตัว  นึกถึงเวลาเราเห็นเขา ทำการถวายบังโคม  คือ  ยกแว่นเวียนเทียน  เวียนจากข้างล่าง  แล้วยกเหมือนการถวายบังโคม  เข้าหาตัวเรา ทำติดกัน  ๓ ครั้ง  พอครั้งสุดท้าย  เราก็เอามือปัดควันเทียน  ออกไปจากตัว  ปัดออกไปจากตัวนะครับ  ไม่ใช่ปัดเข้าหาตัว  เพียงเท่านี้  เราก็ทำการออกแว่นเวียนเทียน  ได้ถูกต้องแล้วครับ

          ถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่ด้านในที่  เขาทำพิธีออกแว่นเวียนเทียนกัน  เราอยากที่จะรู้ว่าเขาออกแว่นเวียนเทียนไปกี่รอบแล้ว  ให้เราคอยฟังเสียงสังข์ที่พราหมณ์  หรือโหราจารย์  ท่านจะเป่าเวลาที่แว่นเวียนเทียนวนครบรอบที่ ๑  ท่านจะเป่าสังข์  ๑ครั้ง  พอวนครบรอบที่ ๒  ท่านก็จะเป่าสังข์  ๒ ครั้ง  พอเวียนครบรอบที่ ๓  ท่านก็จะเป่าสังข์ ๓ ครั้ง  เป็นการส่งสัญญาณให้คนรอบนอกได้รู้ว่าได้วนแว่นเวียนเทียนไปกี่รอบแล้ว