หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ของที่จำเป็น ที่ต้องใช้ในพิธีเบิกบายศรี

๑.ขันข้าวสาร
๒.ขันน้ำมนต์
๓.ผลไม้
๔.มะพร้าว  กล้วย
๕.ขนมทอง   ต้มแดง  ต้มขาว
๖.หมาก ๙ ลูก  ใบพลู ๙  ใบ
๗.แว่นเวียนเทียน  พร้อมเทียนแท้  และธูปหอม  ไฟแช๊ค
๘.น้ำเปล่าไว้ถวายครู  และจัดน้ำเปล่าอีกชุดสำหรับเจ้าพิธี
๙. หมาก  พลู  บุหรี่  จัดเป็นสำรับ
๑๐. ข้าวตอก  ดอกไม้  สำหรับโปรย
๑๑.  แป้งเจิม
๑๒.  มีดเฉาะมะพร้าว  ช้อนตักขนมหวาน


ของเหล่านี้ต้องใช้ใน  พิธีเบิกบายศรีไหว้ครู  ต้องตั้งอยู่หน้าบายศรีหลัก

ขันทำน้ำมนต์นั้นไว้ทำน้ำมนต์เพื่อประพรมในพิธีนั้น

ขันข้าวสาร  ไว้ปักธูป  เทียน  แว่นเวียนเทียน  ไว้ใส่ของปลุกเสก

ใบพลู  มีไว้พรมน้ำมนต์  เอาไว้ดับเทียน  และไฟที่อาจจะติดบายศรี ลุกขึ้นมาได้