หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

หาความรู้ ก่อนทำพิธีเบิกบายศรีไหว้ครู

การเชิญเทพ ทั้ง ๓ พระองค์
การอัญเชิญเทพ ให้มาสถิตในพิธีนั้น ๆ มีขั้นตอน ดังนี้ อ่านต่อ>>
การตักมิ่งขวัญใส่ในมะพร้าว
เมื่อเจ้าพิธีตักมิ่งขวัญใส่ในบายศรี ให้เทพเทวา ครูบาอาจารย์ ท่านได้ให้พระพรชัยแล้ว เจ้าพิธีท่านก็จะนำเอามะพร้าวลูกนั้น อ่านต่อ>>
การตักมิ่งขวัญใส่ในบายศรี
เวลาเราไปงานไหว้ครู ในที่ต่าง ๆ นั้น เรามักที่จะเห็นพราหมณ์ หรือ โหราจารย์ที่ท่านประกอบพิธีไหว้ครู อ่านต่อ>>
การทำพิธีเบิกบายศรีไหว้ครูในพิธีต่างๆ
การทำพิธีไหว้ครู ตามตำหนักทรงต่าง ๆ นั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ เป็นเจ้าพิธีนั้น มักจะเป็นพราหมณ์ หรือโหราจารย์ อ่านต่อ>>
การเรียกหน้าพาทย์
ในพิธีไหว้ครูนั้นขาดเสียมิได้ คือ ดนตรีไทย เจ้าพิธีจะต้องทำการเรียกเพลง อ่านต่อ>>
ความหมายของการทำบายศรี
บาย แปลว่า ให้,มอบให้ ศรี แปลว่า สิ่งดี, สิ่งที่เป็นมงคล อ่านต่อ>>
ความหมายการออกแว่นเวียนเทียน
บายศรีหลักนั้น เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุมาศ หรือ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เขาไกลราช นั้นเอง อ่านต่อ>>
บายศรีหลัก และบายศรีโตก
บายศรีหลัก มี ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙ ชั้น บายศรีหลักนั้น ต้อง ๕ ชั้น ขึ้นไปถึงจะมีการออกแว่นเวียนเทียน อ่านต่อ>>
วิธีการออกแว่นเวียนเทียน
อาจารย์ไปในงานพิธีไหว้ครูมาก็มาก ไม่ว่าจะเป็นตามตำหนักทรงเล็กๆ หรือว่า พิธีไหว้ครูงานใหญ่ อ่านต่อ>>
ของที่จำเป็น ที่ต้องใช้ในพิธีเบิกบายศรี
๑.ขันข้าวสาร ๒.ขันน้ำมนต์ ๓.ผลไม้ ๔.มะพร้าว กล้วย ๕.ขนมทอง ต้มแดง ต้มขาว อ่านต่อ>>

Tag : พิธีเบิกบายศรีไหว้ครู