หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ ตั้งศาลเจ้าที่

 
 

ศาลเทพ คืออะไร และดีอย่างไร

            ศาลเทพ คือ ศาลเทพทีเราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้น ส่วนมากจะเป็น ศาลพระพรหม หรือ ศาลพ่อพระพิฆเนศวร ศาลพ่อพระศิวะ หรือ ศาลแม่อุมาเทวี เป็นต้น ส่วนมากจะเป็นศาลขนาดใหญ่ ส่วนตามบ้านเรือนนั้น ไม่นิยมตั้งศาลเทพกันมากนัก เนื่องจากยังขาดความเข้าใจ ในเรื่องของศาลเทพ ซึ่งบางท่านนั้นยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไป จะดูอย่างไรว่าเป็นศาลเทพ ศาลเทพจะมี 6 เสา ศาลเทพ มีข้อดีอยู่มาก

1. สามารถที่จะตั้งได้ทั้งบนดาดฟ้าหลังคาตึก บนพื้นดิน ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มากอย่างศาลพระภูมิ

2. บ้านที่มีพื้นที่น้อย มีข้อจำกัดมาก ในเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิ เราก็สามารถตั้งศาลเทพ แทนศาลพระภูมิ

3.ศาลเทพ เราสามารถอัญเชิญทุกๆ พระองค์ ขึ้นประทับอยู่รวมกันได้ ทั้งรุกขเทวา พฤกษาเทวา คุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า องค์เทพเทวา ที่สถิด ดูแล ณ.สถานที่นั้นๆ และถ้าเราจะเจาะจงเชิญท่าน เราก็สามารถอัญเชิญท่าน เข้ามาประทับอยู่รวมกันได้ (ถ้าจะอัญเชิญพระภูมิขึ้นด้วย ต้องตั้งศาลเทพติดดินเท่านั้น เพราะว่าถ้าศาลอยู่บนดาดฟ้าหรือหลังคาตึกสูงจากพื้นดินเมื่อไรพระภูมิจะไม่มีพลัง)

4.ตามบ้านถ้าตั้งศาลเทพ จะประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากไม่ต้องซื้อศาล 2 ศาล เพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นตามบ้านนั้นจะมี ศาลพระภูมิ (มีเสาต้นเดียว) 1 ศาล และศาลเจ้าที่ (มี 4 เสา) เรียกกันว่า ศาลคุณตา คุณยาย

5.เรื่องการจัดเครื่องเซ่นสังเวย เวลาเจ้าบ้านจัดเครื่องเซ่นสังเวยถวาย จะจัดแค่ชุดเดียวไม่ต้องจัดที่ละ 2 ชุด ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย คุณประโยชน์ ของศาลเทพยังมีอีกมาก อาจารย์จะขอยกมาเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้ ถ้ามีความสงสัย เกี่ยวกับศาลเทพ สอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลาครับอาจารย์มีความยินดีให้ความรู้กับทุกๆท่าน