หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ ตั้งศาลเจ้าที่

 
 

การไหว้ สิ่งเคารพบูชาด้วยตัวเอง

           ครูบาอาจารย์ ปู่ฤษี ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ หรือ ดวงวิญญาณ ที่อาศัยในบ้าน ด้วยตัวเอง มีท่านเจ้าภาพหลายท่าน ที่มีความเคารพต่อ ศาลพระภูมิ เจ้าที่ คุณตา-คุณยาย หรือดวงวิญญาณ ครูบาอาจารย์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านได้สถิตอยู่ในบ้าน หรือบริเวณบ้านของท่านเจ้าภาพ เช่น ปู่ฤษี นางไม้ แม่ตะเคียน เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ต่าง ๆ พระภูมิ คุณตา-คุณยาย ที่ท่านเจ้าภาพให้ความเคารพเป็นอันมาก เนื่องจากว่า ท่านเจ้าภาพ รับรู้ได้ถึงความเมตตา ความช่วยเหลือจากท่านเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ปู่ฤษี พระภูมิ เจ้าที่ คุณตา-คุณยาย แม่นางไม้ แม่ตะเคียน หรือดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ท่านสถิตอยู่ในบ้านนั้น และท่านได้ให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ท่านเจ้าภาพได้ไปบอกกล่าวกับท่าน ให้ท่านช่วย แล้วก็ได้รับความสำเร็จบรรลุผล ตามที่ท่านเจ้าภาพปรารถนาทุกประการ ด้วยความกตัญญูรู้คุณกับทุกท่าน ท่านเจ้าภาพก็จะทำการไหว้ศาล หรือดวงวิญญาณท่าน ที่อยู่บ้านนั้น ๆ เป็นพิเศษ แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงตรงไหนก่อน อ. จะบอกให้ครับ เชิญท่านอ่านหาความรู้ให้เต็มที่ครับ

          ก่อนอื่น เราต้องจัดเตรียมหาสิ่งของ ที่เราจะทำการไหว้ หรือ ที่เขาเรียกกันว่า เครื่องสังเวย ไงครับ เครื่องสังเวยนั้นเราก็ต้องดูครับว่า ท่านที่เราจะไหว้นั้น ท่านเป็นใคร เป็นผู้หญิง หรือเป็นผู้ชาย เป็นอิสลามหรือเปล่า ถ้าท่านเป็นอิสลาม สิ่งที่เป็นข้อห้าม คือ ห้ามไหว้ด้วยหัวหมู หรือ เนื้อหมู เด็ดขาดถ้าไม่แน่ใจ หรือไม่รู้ ไม่ทราบ ก็ให้ไหว้ด้วยผลไม้ดีที่สุด ถ้าท่านเป็น แม่นางฟ้า แม่นางไม้ แม่ตะเคียน ควรที่จะมี ดอกไม้ สวย ๆ หอม ๆ กระจก หวี แป้งหอม ถวายท่าน ท่านจะชอบมาก ความเป็นผู้หญิงอย่างไงยังเป็นผู้หญิงอยู่วันยันค่ำ ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพไหน ภูมิไหน ท่านก็ยังชอบของสวย ๆงาม ๆ อยู่ดีครับ ส่วนถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ เช่น ปู่ฤษี ทั้ง ๑๐๘ ตน ก็ควรที่จะถวายหมาก พลู บุหรี่ ผลไม้ น้ำเปล่า ให้ท่าน อย่างได้ขาด หมากพลู บุหรี่นั้น อย่างละ ๕ คำ