หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

กำเนิดพระพรหม

             พระพรหมนั้นมีความเชื่อ และที่มาจากคัมภีร์หลายเล่ม แต่จะยกมาให้อ่านกัน พอเป็นความรู้ และลองพิจารณาดูครับว่า คัมภีร์เล่มไหน น่าเชื่อถือมากที่สุด หรือคัมภีร์เล่มไหน ที่ตรงกับความเชื่อของเราที่มีอยู่เดิม

             คัมภีร์ รวารหปุระณะ กล่าว่า พระพรหมเกิดจากดอกบัว ที่ผุดขึ้นจากสะดือของพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ( องค์เดียวกัน ) ขณะบรรทมหลับอยู่ บนหลังพญาอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร

             คัมภีร์ ปัทมปราณะ กล่าว่า เมื่อครั้งพระวิษณุต้องการสร้างโลก ทรงแบ่งพระวรกายออก เป็น 3 ภาค โดยพระพรหม เกิดจากสีข้างเบื้องขวา พระวิษณุ เกิดจากสีข้างเบื้องซ้าย พระศิวะ เกิดจากบั้นกลางพระองค์

             คัมภีร์ มานวธรรมศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในครั้งเมื่อโลกยังไม่ปรากฏสิ่งใดๆ บนโลก พระอาตมภู ( ผู้เกิดเอง ) มีความประสงค์จะ สร้างทุกสิ่ง จึงสร้างน้ำขึ้นมาก่อน แล้วนำพืชโปรยลงน้ำ เวลาผ่านไปพืชนั้นกลายเป็นไข่ทอง และกำเนิด พระพรหม ปรากฏขึ้น นามว่า หิรัณยครรภ์ หลังจากนั้นพระพรหม จึงแบ่งร่างเป็น ชาย - หญิง เพื่อสร้างโลกและมนุษย์