หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

พระพรหม คือใคร

             พราหมณ์และโหราจารย์นั้น มีความเชื่อว่า พระพรหม ท่านคือ 1 ใน 3 มหาเทพ ผู้มีพรหมวิหาร 4 ซึ่งได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีวิมารสถิต อยู่ที่ พรหมพฤนทา อยู่ชั้นพรหมโลก ซึ่งมีลักษณะ มี 4 พระพักตร์ 8 พระกร ในแต่ละพระกรนั้น ทรงถือสิ่งของอยู่ 8 สิ่ง คือ. * คัมภีร์ * ลูกประคำ * หม้อน้ำ * คทา * จักร * คันฉ่อง * ศร * หอยสังข์ พระพรหมนั้นมีวรรณะสีขาว พาหนะนั้น คือ. สุวรรณหงส์ พราหมณ์และโหราจารย์ ให้ความเคารพในองค์พระพรหมอย่างสูง เปรียบท่านดั่ง พระผู้เป็นเจ้า ผู้มีบุญบารมีสูงส่ง กว่าเหล่าเทพยาดาทั้งหลาย เป็นพระผู้สร้างโลกมนุษย์ ผู้ทรงลิขิตทุกชีวิต ให้ดำเนินไป ทั้งดีและร้าย เรื่องของพระพรหมที่เข้ามามีส่วน เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่มีการจดไว้เป็นพุทธประวัติ ได้กล่าวไว้ว่า พรหมมาอาราธนาให้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปทรงโปรดเวไนยสัตว์ และเมื่อครั้งที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพุทธมารดา บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อทรงเสด็จกลับลงมานั้น ก็มีพระพรหม และพระอินทร์ ตามมาส่งเสด็จด้วยเช่นกัน