หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

DSC_5076.jpg

ลัทธิความเชื่อ เรื่องพระพรหม

             ลัทธิที่ชนชาวไทปา มีความนับถือพระพรหม และมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเขต ลุ่มน้ำพรหมบุตร อยู่อย่างยาวนาน และได้แผ่อิทธิพล ออกไปในเขตชมพูทวีป ก่อนที่ชาวอารยัน ผิวขาว ผู้นับถือพระอาทิตย์ ( พวกโกรพยะ นับถือพระนารายณ์ ) จะหลั่งไหลเข้ามาตามลำน้ำสินธุ และยังมีพวกที่นับถือพระจันทร์ ที่เรียกว่า ( พวกปาณฑวะ นับถือพระศิวะ ) ทั้งสองพวกต่างนำเอาลัทธิ ที่ตนนับถือเข้ามาเพื่อเผยแผ่ให้ผู้คน ได้นับถือลัทธิที่ตนนับถืออยู่ ลัทธิที่เข้ามาใหม่ทั้ง 2 ลัทธิ และลัทธิพรหมที่มีอยู่เดิม เกิดการแย่งมวลชน เพื่อที่จะให้คนหันมานับถือลัทธิของตนเองมากขึ้น โดยการกล่าวข่มกันว่า เทพเจ้าที่ตนนับถืออยู่นั้นดีกว่า มีอำนาจบารมีมากกว่า เทพเจ้าอีก 2 ลัทธิ จนทำให้เกิดสงครามในอินเดีย เรียกว่า สงคราม “ มหาภารตยุทธ ” ผลแห่งสงครามลัทธิ ที่นับถือพระอาทิตย์หรือ ( พวกโกรพยะ )ได้รับชัยชนะ จึงตั้งลัทธิพระอาทิตย์ ( นับถือพระนารายณ์ ) ส่วนพวกที่นับถือพระจันทร์ ( ปวณฑวะ นับถือพระศิวะ ) ก็อยู่ลุ่มน้ำคงคาเหมือนเดิม

             ส่วนลัทธิที่นับถือพระพรหม มีศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงอโยธยา ลุ่มน้ำคงคา ตั้งแต่ตอนใต้ขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขาหิมาลัย

             กษัตริย์ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ จึงคิดที่จะหาทางออก ไม่ให้มีการทะเลาะ กันอีกต่อไป จึงมีการเรียกประชุมนักปราชญ์ทั้ง 3 ลัทธิ เข้ามาหาลือกัน เพื่อหาทางออก เมื่อมีการประชุมตกลงกัน ในกลุ่มนักปราชญ์ราชครู 3 ลัทธิ ก็ได้ผลออกมาตั้งแต่นั้นว่า มีพระผู้เป็นเจ้า อยู่ 3 พระองค์ คือ 1. พระนารายณ์ 2. พระศิวะ 3. พระพรหม