หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับพระพรหม

            วันประจำ พระพรหม คือ วันพฤหัสบดี

  • เทศการบูชาพระพรหม เรียกว่า เทศการปูชการ์คาเมลา ในประเทศอินเดียจะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
  • ของที่จะใช้บวงสรวงพระพรหม ควรที่จะถวายผลไม้ต่าง ๆ เป็นการดีที่สุด ที่ห้ามกันนัก ไม่ควรที่จะใช้ คือ เนื้อสัตว์ หรือ หัวหมู นำมาเป็นเครื่องเซ่นสังเวยเด็ดขาด
  • จำพวกดอกไม้นั้น สามารถนำดอกไม้ อะไรมาถวายก็ได้ แต่มีความเชื่อว่า ถ้านำเอาดอกดาวเรือง ดอกบัวหลวง หรือ ดอกมะลิ ท่านจะโปรดปราณมากที่สุด ถ้าทำการตั้งศาลพระพรหมนั้น ที่ต้องมี คือ บายศรีพรหม ดอกบัวหลวง ดอกดาวเรือง อย่าให้ขาด เพราะว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง ที่ต้องมีในการตั้งศาลพระพรหม
  • การบนขอพรให้สำเร็จ ควรที่จะบนด้วย ละครรำ กี่โรงก็ว่าไป ส่วนมากจะสมดังใจเสมอ ไม่เชื่อลองไปดูที่ศาลพระพรหมเอราวัณได้ มีการรำกันทั้งวัน
  • การไหว้ขอพร ควรที่จะไหว้ให้ครบทั้ง 4 หน้า เพราะมีความเชื่อกันว่า เวลาขอพรท่านเพียงหน้าใดหน้าหนึ่ง เราอาจที่จะไปไหว้ หน้าที่ท่านวางอุเบกขาก็ได้ เมื่อไปไหว้หน้าที่ท่านวางอุเบกขา ก็จะไม่สำเร็จดังที่ใจปรารถนา เพราะฉะนั้นควรที่จะไหว้ทั้ง ๔ หน้า