หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

DSC_8735.JPG

ก่อนตั้งศาลพระพรหม

1. อย่างแรกที่ต้องหามา คือ องค์พระพรหม ส่วนมากจะใช้ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว

2. ตัวศาลพระพรหม ( ดีที่สุด ควรที่จะนำพระพรหม ที่จัดหามาแล้วไปวางดูที่ตัวศาล อย่าเชื่อพ่อค้าขายศาล จะบอกว่า พระพรหมขนาด ๙ นิ้ว จะต้องใช้ศาลขนาดเท่านี้จะพอดีกันเพราะว่า นอกจากองค์พระพรหมแล้ว ยังต้องเผื่อพื้นที่ สำหรับบริวารของท่าน รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่ จะต้องตั้งให้ท่านอีก ถ้านำตัวศาลที่พอดี กับองค์พระพรหม มาเราจะไม่สามารถนำ บริวารของท่าน ขึ้นไปตั้งบนตัวศาลได้เลย

3. การวางบริวารของพระพรหม ควรที่จะวางทั้ง สี่หน้า ไม่ควรวางเพียงทิศเดียว หรือ หน้าเดียว จะเป็นการไม่สมควร เพราะว่า ท่านมีพระพักตร์ถึง 4 พระพักตร์ เราก็สมควรที่จะตั้งวาง บริวารให้ท่าน ทั้ง ๔ พักตร์ เช่นเดียวกัน

4. บริเวณรอบตัวศาลพระพรหมนั้น ควรที่จะมีตัวเสา เพื่อที่จะเป็นการกำหนดขอบเขตบริเวณให้ท่านเป็นที่เรียบร้อย และสวยงาม