หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ศาลพระพรหม ควรตั้งที่ไหน

          การตั้งศาลพระพรหมนั้น นิยมตั้งกันในสถานที่ใหญ่ เช่น โรงงาน บริษัท ห้างร้าน องค์กร ส่วนราชการ หรือตามวิหารต่างๆ ที่มีคนผ่านไป ผ่านมา มาก ๆ ไม่นิยมที่จะตั้งในบริเวณบ้านพักอาศัย หรือที่ไม่ค่อยมีผู้คนมากนัก เพราะมีความเชื่อว่า พระพรหมนั้น เป็นดั่งพระผู้เป็นเจ้า จะเชิญท่านมาสถิตย์ ณ ที่ใด สถานที่นั้น ต้องเป็นสถานที่ ที่ใหญ่โต หรือเป็นสถานที่ ที่มีผู้คนมาก เพราะจะมี การกราบไหว้บูชาท่านอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่เหมือนกับ การตั้งศาลพระพรหมที่บ้าน เพราะสถานที่ จะเล็กเกินไป และจะไม่มีการกราบไหว้ท่านมาก เท่ากับสถานที่ ที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นการไม่เหมาะสม เพราะจะเกิดการบูชาไม่ถึง