หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ขนาด600x700 pi DSC_3360.jpg

อำนาจ-หน้าที่ องค์พระพรหม

          พระพรหมนั้น ท่านเป็นดั่งมหาเทพ ที่คอยดูแลทุกข์สุขของเหล่าเทพเทวา และมนุษย์ ทั่วไตรภูมิ ถ้าจะเปรียบเทียบกับเวลาของโลกมนุษย์เรา จะเป็นดังนี้.

- ในช่วงเช้าท่านจะประชุม กับเหล่าเทพนพเคราะห์ เพื่อที่จะดูว่า จะทำอะไรก่อนหรือหลัง สมควรที่จะทำต่อไปหรือหยุดการกระทำเสีย

- เวลาสาย จะมาร่วมกันทำเทวะกิจของทวยเทพ และจะแผ่เมตตาไปยังโลกมนุษย์

- เวลาบ่าย ถึง ประมาณสองทุ่ม ท่านจะรับคำร้องขอ จากมวลหมู่มนุษย์ ให้ท่านช่วยในเรื่องต่างๆ และท่านจะให้เหล่าเทวา ไปโปรดมนุษย์โดยทั่วกัน

- ในช่วงสองทุ่มจนถึงเกือบเช้า ท่านจะคอยช่วยแก้ไขปัญหา ให้ทั้งเหล่าเทพเทวาและมวลหมู่มนุษย์

- ในเวลาก่อนเช้า ท่านจะใช้ญาณตรวจสอบว่า มนุษย์ผู้ใด ทำดี ทำชั่ว มากน้อยแค่ไหนสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากท่านหรือไม่ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็จงเร่งทำความดีให้มากๆ เวลามีเรื่องเดือดร้อน ไปขอให้ท่านช่วย ท่านก็จะช่วยเราให้พ้นความเดือดร้อนนั้น ไปได้อย่างง่ายดาย ส่วนพวกที่ไม่เคยทำดีเลย พอเดือดร้อน จะไปขอให้ท่านช่วย ก็คงต้องรอคิวกันอีกนานครับ