หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

เขาห้ามยกเสาเอก เสาโทรในเดือนอะไรบ้าง

          ในหนึ่งปีนั้นครูท่านกำหนดไว้ว่าห้ามปลูกเรือนในเดือนอะไร ถ้าเราไม่รู้ไปยกเสาเอก และเสาโท ในเดือนที่ครูท่านห้ามเอาไว้ ก็จะมีแต่ความทุกข์สุมเข้ามาในชีวิต เรามาดูกันครับว่าในเดือนที่ไม่ดีนั้นมีเดือนอะไรบ้าง

เดือนที่ห้ามยกเสาเอก และเสาโท

          เดือนที่ครูบาอาจารย์ท่านห้ามนัก ห้ามหนาว่าถ้าตั้งในเดือนเล่านี้แล้วผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นๆ จะได้รับแต่ความเดือดร้อน หาความสุขมิได้เลย ส่วนจะเป็นเดือนอะไรบ้างก็มาดูกันครับ เดือนที่ห้ามยกเสาเอก และเสาโทนั้นคือเดือน

  เดือน  ๓  ปลูกเรือนในเดือนสาม  ภัยติดตามเกิดอดสู
    เมื่อถึงกาลฤดู ย่อมเกิดมีอันตราย
  เดือน ๕ ปลูกเรือนในเดือนห้า ทุกข์เทียบฟ้า มาถึงตน
    ทำอะไร ไม่เป็นผล อันตรายจะบีฑา
 

เดือน  ๗       

ปลูกเรือนในเดือนเจ็ด  

เสียบำเหน็จ ...... สิ้นทั้งผอง

    สินทรัพย์....ที่เคยครอง   เสียไปทั่ว......เร่งกลัวไฟ
 

เดือน  ๘

ปลูกเรือนในเดือนแปด   

ทุกข์เผาแผดร้อนรนใจ

    สิ่งของจะเป็นไป    แม้นเก็บไว้บ่มิคง
 

เดือน  ๑๐

ปลูกเรือนเดือนสิบ 

จะฉิบหายต้องขื่อคา
    ทุกข์พยาธิ์เวทนา ภัยอันตราย  กรายกล้ำตน
 

เดือน  ๑๑

ปลูกเรือนเดือนสิบเอ็ด

ระวังเท็จ....จากพาลชน
    ทุกสิ่งไม่เป็นผล มีแต่ภัยอันตราย

          สรุปว่า เดือนที่ไม่เป็นสิริมงคลมี ๖ เดือน มีเดือน ๓ , ๕ , ๗ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ เดือนที่ไม่เป็นมงคลห้ามยกเสาเอก และเสาโทอย่างเด็ดขาด