หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

เขานิยมการยกเสาเอก เสาโท กันในเดือนอะไร

          ในหนึ่งปีนั้นครูท่านกำหนดไว้ว่าจะปลูกเรือนในเดือนอะไร จึงจะมีความสุดความสบาย ถ้าเราไม่รู้ไปยกเสาเอก เสาโท ในเดือนที่ครูท่านห้ามเอาไว้ ก็จะมีแต่ความทุกข์สุมเข้ามาในชีวิต เรามาดูกันครับว่าในเดือนที่ดี นั้นมีเดือนอะไรบ้าง

เดือนที่ ให้ปลูกเรือนได้นั้น มีดังนี้

 

เดือน  ๑      

ปลูกเรือนในเดือนหนึ่ง     

นอนสบายเป็นเศรษฐี
    สิ่งสินภิณโญทวี   เป็นสุขีสำราญตน
 

เดือน  ๒   

ปลูกเรือนในเดือน๒  

แม้เดือนนี้ก็โสภณ

    ข้าศึกและแสนผล    อาจกันคนและศัตรู
 

เดือน  ๔          

ปลูกเรือนในเดือนสี่ 

 แม้เดือนนี้   ก็สบาย
    ทุกข์โศกโรคสูญหาย สำราญกาย  สำราญใจ
 

เดือน  ๖           

ปลูกเรือนในเดือนหก 

แสนอิ่มอก... อเนก
    ทรัพย์สิน  พูนพัฒนา ไหลหลั่งมา ..... ยิ่งเนืองนอง
 

เดือน  ๙          

ปลูกเรือนในเดือนเก้า 

ยศศักดิ์เจ้ามีมั่งคง
    สิ่งสิน...ตนประสงค์  จำเริญวัฒนามา
    ทุกข์พยาธิ์เวทนา   ภัยอันตราย  ไม่กรายกล้ำตน
 

เดือน  ๑๒      

ปลูกเรือนเดือนสิบสอง 

เงินนาคทองมีมากหลาย
    ช้างม้าและวัวควาย มีข้าทาสบริวารดี 

          สรุปว่า เดือนที่เป็นสิริมงคล ในการยกเสาเอก มีเดือน ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๙ , ๑๒ ใน ๑๒ เดือน มี ๖ เดือน ที่ใช้ได้