หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

การตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะ

           การตั้งศาลตีจูเอี้ยะ นั้นเป็นประเพณีของพี่น้องชาวจีน พิธีการตั้งนั้นไม่ค่อยเหมือนกันนัก ขึ้นอยู่แต่ละสถานที่ เช่น จีนกวางตุ้ง จีนฮกเกี้ยน จีนไหหลำ แต่ละที่ก็จะมีการทำพิธีแตกต่างกันออกไป แม้แต่ตัวศาลตีจู้เอี้ยะ ก็ยังมีหลายแบบ หลายอย่าง เช่น ในสมัยก่อนนั้น ส่วนมากจะทำการเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะกันเอง ไม่ต้องเชิญซินแสมาทำพิธีให้เหมือนในสมัยนี้ เทพตี่จู้เอี๊ยะนั้นเป็นพี่น้องทั้ง ๕ พระองค์ การเชิญท่านมาสถิตในบ้านนั้น ต้องตั้งเครื่องสังเวยทั้งที่หน้าบ้าน สำหรับไหว้เทพฟ้าดิน และในบ้านต้องตั้งเครื่องสังเวยที่ หน้าศาลตี่จู้เอี๊ยะอีกหนึ่งชุด สำหรับไหว้เทพตี่จู้เอี๊ยะ ทั้ง ๕ พระองค์ และจะขาดมิได้หน้าประตูบ้าน ต้องมีมึ่งซิ้ง อีก ๑ คู่ เพื่อที่เราจะปักธูปขออนุญาต เทพเจ้าประตู ในการเชิญเทพตี่จู้เอี๊ยะเข้าบ้าน เพื่อจะทำการเชิญเทพตี่จู้ขึ้นศาลต่อไป