หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ของที่จะใส่ในศาลตี่จู้เอี๊ยะ มีดังนี้

๑ .กระถางธูป  สีแดง ต้องเป็นสีแดงเท่านั้น  ยิ่งใหญ่ยิ่งดี  เพราะมีความเชื่อว่า  จะได้มีเงินมีทองมาก กระถางธูปนี้จะเป็นที่เก็บโชคลาภ   เงินทอง                                                               

๒.ของที่จะใส่ในกระถางธูปมีดังนี้                                                                                                    

๒.๑  เหรียญเงิน  เหรียญทองอย่างละ ๕  เหรียญ  
๒.๒ โหวงเจ็งจี้  ไปบอกกับคนขายเขามีจัดมาให้ไม่ต้องยุ่งยาก     
๒.๓  ผงขี้ธูปจากศาลเจ้า  (เขามีขายไม่ต้องไปเอาเอง)      

๓  กิมฮวย   เป็นหางนกยูง  จะดีที่สุด  มีอยู่  ๓ แบบ          

๓.๑ กิมฮวยหางนกยูงธรรมดา         
๓.๒ กิมฮวยหางนกยูงแต่มีรูปคนอยู่หนึ่งคน  (เป็นปู่โสม)   
๓.๓ กิมฮวยหางนกยูงมีรูปคนอยู่หนึ่งคน  แต่มีสองหัว (เป็นปู่โสม ๒ คน ดีสุด)