หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ของที่ใช้ในการไหว้ตี่จู้เอี๊ยะ

๑.  หัวหมู  เป็ด  ไก่  โหวงแซ  หรือซาแซ 

๒.ฮ๋วกก๋วย

๓.อังก๋วย

๔.ผลไม้

๕. ซาลาเปา

๖.สาคูแดง

๗. เหล้าจีน

๘.น้ำชา

๙.กระดาษเงิน  กระดาษทอง