หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ข้อห้ามของการวางศาลตี่จู้เอี๊ยะ

๑ .ห้าม  ตั้งตู้ปลาไว้บนศาลตี่จู้เอี๊ยะ

๒.ห้าม ตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะพิงกับห้องน้ำ  โถส้วม

๓.ห้าม  ตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะใต้คานบ้าน  หรือ คานตึก

๔.ห้าม ไม่ให้อะไรมาบังหน้าศาลตี่จู้เอี๊ยะ

๕.ห้าม  ตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะใต้ห้องน้ำชั้น สอง

๖.ข้างหลังของศาลตี่จู้เอี๊ยะ  ไม่ควรที่จะมีอะไรเคลื่อนไหว

๗.ไม่ควรตั้งศาลใกล้หรือชิดบันไดขึ้นลงบ้านมากเกินไป