หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ศาลตี่จู้เอี๊ยะ มีกี่แบบ อะไรบ้าง

ศาลตี่จู้เอี๊ยะ มีด้วยกัน ๓ แบบ

แบบที่ ๑
จะเป็นศาลสีแดง ทำจากไม้ มีเสาด้านหน้า ๔ เสา มีตัวหนังสือเป็นคำอวยพรภาษาจีนอยู่ในกระจก ๑ แถว หรือ ๓ แถว ศาลตี่จู้เอี๊ยะแบบที่ ๑ นี้ เมื่อเราทำการตั้งศาลแล้ว เราไม่ค่อยมีเวลาไหว้มากนัก หรือไม่ค่อยมีเวลาดูแลศาล ก็ไม่เป็นไร ศาลประเภทที่ ๑ นี้ ไห้คุณให้โทษไม่แรงมากนัก

แบบที่ ๒
จะเป็นศาลสีแดง ทำจากไม้ มีเสาด้านหน้า ๔ เสา มีตัวหนังสือเป็นคำอวยพรภาษาจีนอยู่ในกระจก และมีรูปอากงอยู่ในกระจกด้วย ศาลตี่จู้เอี๊ยะแบบที่ ๒ นี้ เมื่อเราตั้งแล้ว เราต้องทำการไหว้อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง คือ ๑. จับโหวง ๒. ชิวอิก เป็นวันพระจีน

แบบที่ ๓
จะเป็นศาลสีแดง ทำจากไม้ มีเสาด้านหน้า ๔ เสา มีตัวหนังสือเป็นคำอวยพรภาษาจีนอยู่ในกระจก และมีรูปอากงแบบลอยองค์ คือ มีองค์อากงตั้งอยู่ในศาลต่างหาก ไม่ใช่อยู่ในกระจกเหมือนแบบที่ ๒ ถ้าเราตั้งศาลแบบที่ ๓ เราต้องทำการไหว้ทุกเทศกาล เพราะว่ามีความแรงมาก ให้คุณให้โทษสูง น้ำควรเปลี่ยนทุกวัน เวลาทำความสะอาด ไม่ควรที่จะยก หรือเขยื้อนรูปอากง ออกจากที่ตั้งเดิมเป็นอันขาด