หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ครูคือใคร


          มนุษย์เรานั้นเกิดมาต้องมีครู  แต่ละคนนั้นจะมีครูหลากหลายท่านมากมาย  อย่างสุดคณานับไม่ถ้วน  ตั้งแต่แรกเกิดมาก็ต้องมีครูประจำตัวถึง  ๒  ท่าน  คือ  คุณพ่อ คุณแม่  ที่คอยดูแลเอาใจใส่   สั่งสอนให้ตั้งไข่  สอนให้เดิน  ยืน  นั่ง  นอน  สอนให้พูด  สอนให้รู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง  ดีชั่วถี่ห่าง  ตลอดจนกระทั่งอบรมในทางที่ดีงาม  เพื่อที่จะให้ลูกของตน  ได้เป็นคนดีในอนาคตสืบต่อไป  จะได้เป็นที่พึ่งของ  คุณพ่อ  คุณแม่  ต่อไปภายภาคหน้า   ครูคนที่สาม  สี่  ห้า  และครูคน ต่อ ๆไป  คือ  ครู กอ, ขอ, กอ, กา, ตอนที่เราเข้าโรงเรียนไปหัดอ่าน  หัดเขียน  ไม่ว่า  จะมีครูผู้สอนสั่งกี่คนก็ตามที   ถือว่าเป็นครูที่เราควรที่จะ เคารพสักการะบูชา  ไม่ควรที่จะลืมพระคุณของท่าน

          ครูคนต่อไป  คือ  ครูคู่สวดอุปัชฌาย์   ที่ได้อนุเคราะห์บวชให้  และยังได้อบรมสั่งสอนในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  รวมถึงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ในด้านคาถาอาคม  เวทย์มนต์คาถา  กระแสจิตอันศักดิ์สิทธิ์  ที่จะพึงมี  รวมถึงพระธรรมวินัยให้สมลักษณะกับการเป็นสมณะ

          ครูฝึกครูสอน   ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไร   ก็ต้องมีครูคอยฝึก  คอยสอน  คอยหัดให้เรามีความรู้ความชำนาญ   เราจะทำเองหรือว่า  เกิดมาแล้วทำได้เลย  โดยที่ไม่มีครูคอยสอนให้นั้นเป็นไปไม่ได้  ในเมื่อมีครูเป็นผู้ฝึกสอนให้เรา  ได้ทำสิ่งนั้น  สิ่งนี้จนเป็นความสามารถนำมาประกอบอาชีพ  เลี้ยงตัว  เลี้ยงครอบครัวได้  ก็นั่นแหละ  คือ  ครูผู้มีพระคุณต่อเรา   และถือว่าเป็นครูในสายอาชีพนั้น ๆ เช่นกัน

          ครูแนะครูนำ  ในเมื่อเราทำอะไรลงไป  และเกิดการติด ๆ ขัด ๆ  ผิดพลาดไม่ถูกต้อง  ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดี   พอมีผู้รู้จริงมาบอกกล่าว  ให้ทำอย่างนั้น  ทำอย่างนี้  ถึงจะถูกต้อง  เมื่อเราทำตามที่เขาแนะนำ  สิ่งที่ติดขัดนั้นก็หายไป  ก็ควรที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านผู้นั้น  เพราะว่า  ท่านมาบอกให้เราทำได้อย่างถูกต้อง  ไม่ติดขัดอีกต่อไป

          ครูพักลักจำ  อันนี้แหละสำคัญนัก  เพราะว่า  เราไม่รู้หรือยังทำไม่ได้  ทำไม่เป็น  เมื่อไปได้รู้ได้เห็น  คนอื่นเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้  ให้เราได้รู้ได้เห็นกับตาตัวเอง  และเกิดความพอใจ  หรือประทับใจในสิ่งที่เขาทำ  แล้วนำเอาแบบอย่างที่ได้รู้ได้เห็น  มาทำบ้าง  จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ก็ถือว่า  ผู้ที่มาทำให้เรารู้  เราเห็นนั้น  เป็นครูเช่นกัน  ถึงแม้ว่า  เขาจะไม่ได้สอนสั่งเรา  ไม่ได้แนะนำเรา  แม้แต่กระทั่งเขาไม่ตั้งใจ  ที่จะให้เราเห็นก็ตามที  แต่เราก็ได้ทำตามเขา  จึงเรียกว่า  ครูพักลักจำ

          กระทั่ง  ครูร้อง  ครูรำไทย  ครูมโนห์รา  ครูหนัง  ครูโขน  ครูหนังตลุง  ครูประดิษฐ์  สังคีตดีดสีปี่ชวา  ครูระนาด  ครูฆ้อง  ครูกลองรำมะนา  ครูหมอ  ครูยา    ครูช่างต่าง ๆ แม้กระทั่ง  ช่างทำดอกไม้  บายศรี  ครูผี  ครูคน  ครูเวทย์มนต์ดลคาถา  ล้วนแล้วแต่ต้องฝึกหัด  และได้รับการแนะนำ  สั่งสอนจากครูมาด้วยกันทั้งนั้น  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  ถือว่ายังน้อยนัก  ยังมีครูอีกมากมายหลายสาขาอาชีพ  ที่ไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้  ก็ล้วนแล้วแต่มีพระคุณทุกท่านทุกพระองค์  ที่ได้สั่งได้สอน  ศิษย์ของท่านด้วยความมีเมตตาจิต

          บางคนบอกว่า  ตัวเองไม่ได้ไปเรียนมาจากใคร  ซื้อหนังสือมาอ่านก็ทำได้แล้วเพราะฉะนั้น   ตัวเองไม่ต้องไปไหว้ใคร  ไม่ต้องนึกถึงคุณใคร  เพราะไม่มีครูที่มาคอยสอน คอยสั่ง  การที่คุณนำหนังสือมาอ่าน  แล้วทำได้ตามที่อ่านจากหนังสือเล่มนั้น  ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนั่นแหละ  คือ  ครูของคุณ  เพราะว่า  หนังสือเล่มที่คุณอ่านจนนำมาทำได้   ตามที่คุณอ่านทุกอย่างนั้น  ไม่ได้เกิดหรือสำเร็จมาเป็นรูปเล่มด้วยตัวเอง   จะต้องมีคนที่มีความรู้และความสามารถ   อยู่ในขั้นครูบาอาจารย์   ถึงจะเขียนตำราเล่มนั้นออกมาเป็นรูปเล่ม   และบรรยายได้ละเอียด   จนผู้ที่นำหนังสือที่ครูท่านได้เขียนบรรยายวิชาการต่าง ๆ ไว้ในเล่มนั้น   มาอ่านก็สามารถเข้าใจ   และทำตามได้  โดยที่ไม่ต้องมีครูมาคอยสั่ง   คอยสอน   ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนั้น  ควรที่จะนึกถึงคุณ  ท่านผู้ที่เขียนตำรับตำราเหล่านั้นไว้ให้จงหนัก   เพราะท่านผู้นั้น  คือ  ครูของผู้อ่านหนังสือเล่มนั้นเช่นกัน

          แม้แต่พระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เทพพระเจ้า ต่าง ๆ เช่น  พระพิฆเนศวร  พระศิวะ  พระนารายณ์  พระพรหม  รวมถึงพระแม่อุมาเทวี   พระแม่รัศมี   พระแม่สุรัสวดี   พระฤาษี  ๑๘๐  ตน  และครูที่ไม่มีตัวตน  อีกมากมายที่ไม่สามารถนำมากล่าวไว้ได้หมดในที่นี้

          เวลาเราทำพิธีไหว้ครู   จะต้องกล่าวคำเชิญให้ทั่วถึง  ทั้งสิบหกชั้นฟ้า  สิบห้าชั้นดิน  และอีกหนึ่งชั้น  คือ  ชั้นมนุษย์  เมื่อรวมกันแล้วจะได้ทั้งหมด  ๓๒  ชั้น   ซึ่งเป็นที่อยู่ของปวงเทพเทวา  ครูบาอาจารย์  ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย   เมื่อเรารู้คุณท่าน   ท่านก็จะช่วยเหลือเรา   ไม่ว่าเราจะทำอะไร  ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   ครูทุกท่านก็จะอำนวยพระพรชัย  ให้เราผู้เป็นศิษย์ของท่าน  มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          สำหรับศิษย์คนใดก็ตาม  ที่ไม่เคารพหรือลบหลู่ครูบาอาจารย์   ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังก็ดี   ด่าว่าครูบาอาจารย์   คนผู้นั้นมักจะไม่มีความเจริญ  ไม่ว่าจะทำอะไร  จะรู้สึกว่า  ติด ๆ ขัด ๆ  วิชาทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวก็จะเสื่อมถอยออกไป   กลายเป็นคนหลง ๆ ลืม ๆ  ในที่สุดก็จะยากจนข้นแค้นแสนเข็ญลำบากลำบน   บางคนถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปเลย   ยังมีให้เห็นกันมามากต่อมากแล้ว   เพราะเทพเทวา  ครูบาอาจารย์ท่านสาปแช่งเอา

          ในเมื่อได้รู้กันอย่างนี้แล้ว   เราก็จงกราบไหว้บูชา   และเทิดทูนพระคุณของครูท่านให้มาก ๆ  เพื่อเป็นสิริมงคล  ให้กับชีวิต  ลาภผลจะดลช่วย   ร่ำรวย  และมีความสุข ความเจริญในชีวิต