หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ทำไมต้องทำพิธีไหว้ครู

           การทำพิธีไหว้ครูนั้น เราจะทำกันปีละครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู รู้คุณที่ท่านได้สอน ได้ฝึก ได้หัด จนเรามีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และได้นำเอาวิชาความรู้ที่ท่านได้สั่ง ได้สอน มาช่วยเหลือผู้อื่น หรือนำเอาความรู้นั้นมาเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวได้ อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำการไหว้ครูทุกปี เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของท่าน และเป็นการขอขมาลาโทษ ที่ได้ทำอะไรล่วงเกินครูบาอาจารย์ลงไป ทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ตามที เมื่อเราทำพิธีไหว้ครูให้ท่านผู้เป็นครูของเรา ครูท่านก็จะมีความปิติยินดี ที่ศิษย์ของท่านมีความกตัญญูรู้คุณท่านอย่างแท้จริง ท่านก็จะไม่ถือโทษโกรธเคือง ที่เราได้ทำพลาดผิดอะไรไป แต่ท่านกลับที่จะประทานพระพรชัยบันดาลดล ให้ศิษย์ผู้ที่กระทำพิธีกรรมไหว้ครู หรือศิษย์ที่เข้าร่วมในงานพิธีกรรมไหว้ครูนั้น ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง อยู่ดีมีสุข มีโชคมีลาภ พบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิต ทั้งการงาน การเงิน ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ ไม่มีศัตรูมาพยาบาทอาฆาตมาดร้าย ศัตรูจะกลับมาเป็นมิตร ไม่ว่าจะเดินทางไปทุกทิศ ก็จะมีแต่คนรักใคร่เมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลา