หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

ใครที่สมควรที่จะต้องไหว้ครู

           ทุกวันนี้เรามักจะเห็นตามสถาบัน ที่มักจัดพิธีไหว้ครูกันทุกปี เช่น มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ ตามสมาคมที่สอนโหราศาสตร์ สถาบันเหล่านี้ส่วนมาก ก็จะมีแต่ศิษย์ที่เรียนอยู่หรือเคยเรียนที่นี่ ถึงจะมาร่วมพิธีได้ ที่อยู่ในวงการ นาฏศิลป์ นักร้อง นักแสดง ร่างทรง หมอดู พวกเจ้าพิธีกรรม รวมถึงพวกสักยันต์ ที่จะมีพิธีไหว้ครูเช่นกัน ขึ้นอยู่ว่าจะจัดงานเล็ก ๆ ที่บ้าน ที่ตำหนัก ที่สำนัก ที่สถาบัน ที่วัดต่าง ๆเป็นต้น

           บางคนไม่ได้อยู่ในข่ายคนเหล่านี้จึงคิดว่า เราไม่ใช่พวกนี้ เราจึงไม่ต้องไปไหว้ครูที่ไหนหรอก หรืออยากไหว้ครูแต่ก็ไม่รู้ว่าในแต่ละสถานที่ เขามีกฎระเบียบอย่างไร เขาจะต้อนรับเราไหม ถ้าเราไปแล้วจะทำตัวอย่างไรสารพัดคำถาม ในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ไปเลยดีกว่า สบายใจดี

           ในความเป็นจริงแล้วทุกวิชา ทุกสาขาอาชีพนั้น ล้วนแล้วแต่มีครู ที่ต้องคอยสอนคอยสั่ง คอยแนะ คอยนำ ให้เราได้ทำสิ่งนั้น ๆ ได้ถูกต้อง แม้แต่สิ่งที่เราไปเห็นเขาทำและชอบใจ เก็บเอามาทำตามอย่าง จนได้รับความสำเร็จ เป็นที่น่าพึงพอใจ ถึงแม้แต่พวกที่เขาทำแล้วเราไปเห็น เขาอาจจะไม่ตั้งใจให้เราได้รู้ ได้เห็น แต่เราไปเห็นและก็เอามาทำตามอย่าง อันนี้เขาก็เป็นครูของเราเช่นกัน ที่เราเรียกว่า ครูพักลักจำ เราจึงควรที่จะระลึกนึกถึงคุณของท่าน ทั้งหลายเหล่านี้ไว้ให้มาก ๆ บ้างท่านไปซื้อหนังสือมาอ่าน และทำได้ตามที่อ่านมา ก็บอกว่า ฉันไม่มีใครมาสอนมาสั่ง ฉันอ่านหนังสือก็ทำได้แล้ว หนังสือที่ท่านอ่านนั้น มิได้เกิดขึ้นมาได้เอง แต่หนังสือเล่มนั้นต้องมีผู้เขียน หรือแต่งหนังสือเล่มนั้นขึ้นมา และผู้เขียนหนังสือที่มีคนเอาไปอ่านนั้น แล้วสามารถที่จะทำได้ตามที่อ่านในหนังสือเล่มนั้น จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ถึงขั้นครูเป็นครูบาอาจารย์ ถึงจะสามารถที่จะเขียนหนังสือขึ้นมา เป็นตำรับตำราได้ ท่านที่เขียนหนังสือเล่มนั้นนั่นแหละครับ คือ ครูของผู้อ่านอย่างแท้จริง ครูนั้นยังมีอีกมากมายในโลกา ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงได้หมดในที่นี้ แต่ก็ให้นึกถึงพระคุณของท่านไว้เสมอ เราจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า ไม่ลืมคุณครูครับ